SportVisserijBelangen Delfland (SVBD)

Voorlopig tot 1 juni worden er geen wedstrijden gevist in Nederland

Oproep aan alle leden, graag delen.
Laten we ons houden aan de gemaakte afspraken, ga geen wedstrijden onderling vissen omdat de verenigingen de wedstrijden hebben uitgesteld tot na het coronavirus.
Tot nu toe kunnen wij individueel door vissen en hoeven wij niet binnen te zitten, maar dat neemt niet weg dat er vragen worden gesteld door de partij van de dieren.
Het volgende kan je op de site van Sportvisserij Nederland terugvinden;

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen aanleiding voor aanvullende maatregelen t.a.v. de hengelsport bovenop de maatregelen die het kabinet al heeft afgekondigd. Sportvissers moeten de richtlijnen van het RIVM volgen.

Dat maakte de minister gisteren kenbaar als reactie op vragen van de Partij voor de Dieren over de richtlijnen voor jagen en sportvissen in de strijd tegen het coronavirus. De partij suggereerde dat deze activiteiten – in welke vorm dan ook – in de huidige situatie niet verantwoord zijn.

Ten aanzien van de hengelsport wees de minister erop dat viswedstrijden, net als alle andere evenementen, verboden zijn tot 1 juni en dat Sportvisserij Nederland die lijn ook in zijn communicatie aanhoudt. Niet alleen viswedstrijden, maar ook wedstrijdtrainingen, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen en andere evenementen binnen de sportvisserij zijn opgeschort. Vissen in groepen vindt de bond ook niet gewenst.

Lees hier https://bit.ly/2VgJUVf het volledige antwoord van minister Schouten op de gestelde vragen.

Dus beste Sportvissers houd het netjes en ga alleen vissen, houd de voorgeschreven afstand, en laten we samen zorgen dat wij niet zelf de schuld zijn als we straks net als in België thuis zitten te kijken achter de geraniums.

Theo Stremme
Voorzitter SVBD
https://www.sportvisserijnederland.nl/…/geen-aanvullende-ma…

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD)

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD) is ontstaan door het fuseren met de volgende verenigingen / bonden:

  • Delftsche Hengelaars Vereeniging
  • Vlaardingse Hengelaarsbond
  • Eerste Westlandse Hengelaars Vereniging
  • Hofvissers
  • HSV Pijnacker/Nootdorp
  • HSV Haastrecht
  • HSV de Ruischvoorn

Onze vereniging is opgericht in Delft op 11 mei 1911 en vierde in 2016 haar 105 jarig bestaan.

Onze doelstelling

Dat is het behartigen van de belangen van de ongeveer 14.000 leden op alle gebieden van de hengelsport. Deze doelstellingen bestaan uit:

  • het bevorderen van de hengelsport voor jong en oud (gerichte en sportieve recreatie)
  • verbeteren en beheren van natuur en milieu in en rondom het viswater

SVBD

De SVBD is aangesloten bij Sportvisserij Zuid West Nederland, Sportvisserij Nederland en bij het NOC*NSF.
SportVisserijBelangen Delfland behartigt plaatselijk en regionale belangen voor de hengelsport in het gehele Midden Delfland gebied en Zuid Holland.

Wij zijn vertegenwoordigt in het bestuur en in commissies van Sportvisserij Zuid West Nederland, in een drietal Visserij Beheers Commissies van de Waterschappen in Zuid Holland.

Daarnaast werken wij samen met Hoogheemraadschappen en verschillende gemeentes om het belang van de hengelsporter optimaal te vertegenwoordigen. Daarnaast hebben we een actieve jeugdcommissie,  karpercommissie, viswaterbeheercommissie,roofviscommissie,verenigingscontroleurs .

Kortom stellen wij alles in het werk om de leden van de SVBD zo veel mogelijk te bieden op het gebied van de hengelsport.