Skip to main content

Het secretariaat

De secretaris van de vereniging SVBD is  Dhr. D.J. Wilhelm.

De secretaris (letterlijk geheimhouder) of penvoerder is de functie van de persoon die de verslaglegging doet van een organisatie, zoals een vereniging of een stichting. De secretaris verzorgt de notulen tijdens een vergadering, maar vaak ook de voorbereiding en opvolging van de acties, de ledenadministratie en de correspondentie. Als contactpersoon voor de vereniging en het bestuur en waakt deze ook over de geldende wet- en regelgeving. In kleinere verenigingen kan de functie worden gecombineerd met die van scriptor. Tijdens (formele) vergaderingen zit de secretaris rechts van de voorzitter.

Verschillende beleidsplannen.
  1. Gedragscode vrijwilligers
    1. Download de gedragsverklaring
  2. Omgangsregels SVBD.
  3. Handhavingsbeleid SVBD 2022
Links:
  1. Decorumbeleid Sportvisserijbelangen Delfland

Naam: Dhr. D.J. Wilhelm
Functie: Secretaris
Email: secretaris@svbdelfland.nl

Wil je ook vissen?

Bestel nu jouw vispas en word direct lid van onze vereniging. Je mag dan in al onze wateren en de landelijk ingebrachte wateren van de vispas vissen, check altijd even de visplanner om te zien waar je mag vissen.