Aan de leden van SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND

Contributie 2020

Op de Algemene Ledenvergadering van de SVBD, welke gehouden is in mei 2019, is onze contributieregeling vastgesteld en goedgekeurd.
Dit heeft voor de contributie 2020 tot de onderstaande vaststelling geleid.

Contributie 2020 voor leden

  • Jeugdleden t/m 13 jaar………………….. € 12,- zonder visblad, inclusief de JeugdVispas
  • Administratiekosten  nieuwe jeugdleden € 3,- eenmalig (gedurende het lidmaatschap)
  • Senior leden vanaf 14 jaar………………. € 35,50 inclusief Vispas, Het Visblad en het SVBD magazine
  • Subleden………………………………………. € 20,- extra Vispas, Het Visblad en het SVBD magazine
  • Administratiekosten voor nieuwe leden € 8,50 eenmalig (gedurende het lidmaatschap)
  • Viswaterkaart € 6,- Inclusief verzendkosten

Omdat wij de ledenadministratie hebben uitbesteed aan Sportvisserij Nederland wordt hier bovenop € 3,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
U kunt deze administratiekosten besparen door een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Na 1 februari wordt er voor de eerste aanmaning € 1,50 extra in rekening gebracht.
Let op: na 1 mei wordt er voor de tweede aanmaning nog eens € 2,50 extra in rekening gebracht.
Betaal uw contributie op tijd, dan voorkomt u extra kosten.

Lidmaatschap aanvragen

Voor de leeftijdsbepaling is de peildatum 1 januari van het jaar 2020

Voorbeeld:

Een lid die op 1 januari van 2020 nog geen 14 jaar is, is nog Jeugd lid.

Leden die later betalen of lopende het kalender jaar lid worden moeten rekening houden met 3 weken verwerkingstijd.

Voorlopige vispas

Nieuwe leden kunnen bij benoemde Verkooppunten Vispas SVB Delfland tegen directe betaling lid worden en krijgen de Voorlopige Vispas + lijsten van viswateren en waterkaart direct mee. Let op!! De SVBD verstrekt geen dagvergunningen!!

Bij opzeggen lidmaatschap het volgende:

Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het beëindigen van het lidmaatschap dient u voor 01 oktober van het lopende kalenderjaar kenbaar te maken. Om het lidmaatschap op te zeggen kunt u gebruik maken van dit formulier Opzeggen lidmaatschap.

 

Uitleg doelstellingen Vispas

Wat betalen nieuwe leden en welke documenten ontvangen zij na betaling

Nieuwe leden 14 jaar of ouder (seniorleden) ontvangen:

Lidmaatschap SVBD + Lijst van viswateren waarin mag worden gevist door uitsluitend leden (ruim 8000ha!!)
Vispas + Landelijke lijst van vis wateren + Maandelijks het Visblad + het SVBD magazine + Waterkaart

Wat kost dit:

SVBD lidmaatschap + Vispas + Visblad +SVBD magazine= € 35,50 + waterkaart + administratie kosten € 8,50 (eenmalig) = € 44,00
Voor het opvolgende jaar hoeft er geen administratiekosten te worden betaald.

Jeugdleden t/m 13 jaar ontvangen:

Lidmaatschap SVBD + lijst van viswateren waarin mag worden gevist door uitsluitend leden (ruim 8000ha!!) +
JeugdVispas + Landelijke lijst van vis wateren

Wat kost dit:

SVBD Lidmaatschap + jeugdVispas € 12 + administratie kosten € 3 (eenmalig) = € 15,00
Voor het opvolgende jaar hoeft er geen administratiekosten te worden betaald.

 

Peildatum voor jeugd leeftijd is 1 januari 2020

Tenslotte willen wij u erop wijzen uw gegevens bij het ontvangen van uw Vispas en toebehoren te controleren op fouten of onvolkomenheden en de wijzigingen of verbeteringen te sturen naar e-mail adres: ledenadministratie@vispas.nl of telefonisch 0900-2025358.

Indien u betaalt per elektronisch bankieren of anderszins, gaarne uw geboortedatum, postcode en indien al bestaand lid: het verenigingsnummer vermelden. Dit bespoedigt een juiste verwerking van uw betaling.

Namens het Bestuur van SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND