Skip to main content

Lidmaatschap

Lidmaatschap

Contributie 2024

Aan de leden van SPORTVISSERIJBELANGEN DELFLAND.

Op de Algemene Ledenvergadering van de SVBD, welke gehouden is in september 2023, is onze contributie-regeling vastgesteld en goedgekeurd.
Dit heeft voor de contributie 2024 tot de onderstaande vaststelling geleid.

Contributie 2024 voor leden SVBD

Als je in december 2023  als lid aanmeld,mag je direct vissen. Het lidmaatschap gaat gelijk lopen.

  • Jeugdleden t/m 13 jaar…………………..          € 12,-  inclusief de JeugdVispas
  • Administratiekosten  nieuwe jeugdleden    € 3,- eenmalig (gedurende het lidmaatschap)
  • Senior leden vanaf 14 jaar……………….          € 35,50 inclusief Vispas,  en het SVBD magazine
  • Subleden……………………………………….            € 20,- extra Vispas,  en het SVBD magazine
  • Administratiekosten voor nieuwe leden        € 8,50 eenmalig (gedurende het lidmaatschap)
  • Viswaterkaart                                                    € 6,- Inclusief verzendkosten

Omdat wij de ledenadministratie hebben uitbesteed aan Sportvisserij Nederland wordt hier bovenop € 3,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
U kunt deze administratiekosten besparen door een machtiging voor automatische incasso af te geven.

Na 1 februari wordt er voor de eerste aanmaning € 1,50 extra in rekening gebracht.
Let op: na 1 mei wordt er voor de tweede aanmaning nog eens € 2,50 extra in rekening gebracht.
Betaal uw contributie op tijd, dan voorkomt u extra kosten.

Lidmaatschap aanvragen

Voor de leeftijdsbepaling is de peildatum 1 januari van het jaar 2024.

Voorbeeld:

Een lid die op 1 januari van 2024 nog geen 14 jaar is, is nog Jeugd lid.

Leden die later betalen of lopende het kalender jaar lid worden moeten rekening houden met 3 weken verwerkingstijd.

Voorlopige vispas.

Nieuwe leden kunnen bij benoemde Verkooppunten Vispas SVBDelfland tegen directe betaling lid worden en krijgen de Voorlopige Vispas + lijsten van viswateren direct mee. Let op!! De SVBD verstrekt ook dagvergunningen en weekvergunningen online.

Bij opzeggen lidmaatschap het volgende:

Het lidmaatschap is aangegaan voor onbepaalde tijd. Het beëindigen van het lidmaatschap dient u voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar kenbaar te maken. Om het lidmaatschap op te zeggen kunt u gebruik maken van dit formulier Opzeggen lidmaatschap.

Wat betalen nieuwe leden en welke documenten ontvangen zij na betaling.

U kunt uitsluitend aanvragen doen via onderstaand formulier voor 15 februari van het betreffende kalenderjaar.
Aanvragen welke binnenkomen na deze datum worden wel behandeld maar verhoogd met EUR 2,00 extra administratiekosten.

Aanvragen binnengekomen in de periode 2 weken voor de te vissen wedstrijd worden niet in behandeling genomen.

De kosten verbonden aan mutaties op reeds verleende toestemmingen bedraagt 100% extra.
U ontvangt via de e-mail een toezegging (reservering) met daarbij een verzoek tot betaling. Na betaling ontvangt u de definitieve toestemming.

Wil je ook vissen?

Bestel nu jouw vispas en word direct lid van onze vereniging. Je mag dan in al onze wateren en de landelijk ingebrachte wateren van de vispas vissen, check altijd even de visplanner om te zien waar je mag vissen.

Bestel de vispas