SportVisserijBelangen Delfland (SVBD)

Sportvisserij Nederland heeft besloten dat er tot 1 september geen wedstrijden worden gevist in Nederland

20 Mei

Na de persconferentie van 6 mei jl. zijn enige vormen van sportactiviteiten weer mogelijk gemaakt, echter binnen voorwaarden. Om te voldoen aan de huidige richtlijnen vanuit de overheid zijn voor iedere sector protocollen opgesteld. Voor alle georganiseerde sportactiviteiten geldt het algemeen protocol verantwoorde sporten ontwikkeld door NOC*NSF, het RIVM en veiligheidsregio’s. Deze richtlijnen maken de organisatie van sportaanbod mogelijk, maar vragen om aanpassingsvermogen van ons als hengelsportaanbieders.

Protocol verantwoord vissen ligt bij hengelsportverenigingen:

Omdat de verantwoordelijkheid ligt bij de HSV gaat de Sportvisserijbelangen Delfland niet open voor wedstrijden, jeugd, en kleinschalige activiteiten.

Alle jeugdzaken, jeugdviscursussen, en viswedstrijden, wedstrijdaanvragen worden niet behandeld en afgegeven tot 1 september.

Ondanks de versoepeling van de corona regels, vinden wij het als bestuur nog niet verantwoord gezien de kwetsbare groepen, dit valt bijna niet te controleren omdat men uit verschillende delen van Zuid-Holland richting de wateren van de SVBD komt voor de wedstrijden.

Dit gebeurt samen met de Sportvisserij Combinatie Zuid Holland de SCZH (G3).

Wij blijven dus gesloten tot 1 september.

Namens het bestuur

Theo Stremme

Voorzitter.

 

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD)

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD) is ontstaan door het fuseren met de volgende verenigingen / bonden:

  • Delftsche Hengelaars Vereeniging
  • Vlaardingse Hengelaarsbond
  • Eerste Westlandse Hengelaars Vereniging
  • Hofvissers
  • HSV Pijnacker/Nootdorp
  • HSV Haastrecht
  • HSV de Ruischvoorn

Onze vereniging is opgericht in Delft op 11 mei 1911 en vierde in 2016 haar 105 jarig bestaan.

Onze doelstelling

Dat is het behartigen van de belangen van de ongeveer 14.000 leden op alle gebieden van de hengelsport. Deze doelstellingen bestaan uit:

  • het bevorderen van de hengelsport voor jong en oud (gerichte en sportieve recreatie)
  • verbeteren en beheren van natuur en milieu in en rondom het viswater

SVBD

De SVBD is aangesloten bij Sportvisserij Zuid West Nederland, Sportvisserij Nederland en bij het NOC*NSF.
SportVisserijBelangen Delfland behartigt plaatselijk en regionale belangen voor de hengelsport in het gehele Midden Delfland gebied en Zuid Holland.

Wij zijn vertegenwoordigt in het bestuur en in commissies van Sportvisserij Zuid West Nederland, in een drietal Visserij Beheers Commissies van de Waterschappen in Zuid Holland.

Daarnaast werken wij samen met Hoogheemraadschappen en verschillende gemeentes om het belang van de hengelsporter optimaal te vertegenwoordigen. Daarnaast hebben we een actieve jeugdcommissie,  karpercommissie, viswaterbeheercommissie,roofviscommissie,verenigingscontroleurs .

Kortom stellen wij alles in het werk om de leden van de SVBD zo veel mogelijk te bieden op het gebied van de hengelsport.