SportVisserijBelangen Delfland (SVBD)

Protocol coronavirus verantwoord vissen ligt bij hengelsportverenigingen:

Voor de aanvang van de aangevraagde wedstrijden even melden bij de afd wedstrijden. Er volgt dan een begeleidend schrijven wedstrijden

Omdat de verantwoordelijkheid ligt bij de HSV gaat de Sportvisserijbelangen Delfland  open voor wedstrijden, jeugd, en kleinschalige activiteiten.

Namens het bestuur

Theo Stremme

Voorzitter.

 

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD)

SportVisserijBelangen Delfland (SVBD) is ontstaan door het fuseren met de volgende verenigingen / bonden:

  • Delftsche Hengelaars Vereeniging
  • Vlaardingse Hengelaarsbond
  • Eerste Westlandse Hengelaars Vereniging
  • Hofvissers
  • HSV Pijnacker/Nootdorp
  • HSV Haastrecht
  • HSV de Ruischvoorn

Onze vereniging is opgericht in Delft op 11 mei 1911 en vierde in 2016 haar 105 jarig bestaan.

Onze doelstelling

Dat is het behartigen van de belangen van de ongeveer 14.000 leden op alle gebieden van de hengelsport. Deze doelstellingen bestaan uit:

  • het bevorderen van de hengelsport voor jong en oud (gerichte en sportieve recreatie)
  • verbeteren en beheren van natuur en milieu in en rondom het viswater

SVBD

De SVBD is aangesloten bij Sportvisserij Zuid West Nederland, Sportvisserij Nederland en bij het NOC*NSF.
SportVisserijBelangen Delfland behartigt plaatselijk en regionale belangen voor de hengelsport in het gehele Midden Delfland gebied en Zuid Holland.

Wij zijn vertegenwoordigt in het bestuur en in commissies van Sportvisserij Zuid West Nederland, in een drietal Visserij Beheers Commissies van de Waterschappen in Zuid Holland.

Daarnaast werken wij samen met Hoogheemraadschappen en verschillende gemeentes om het belang van de hengelsporter optimaal te vertegenwoordigen. Daarnaast hebben we een actieve jeugdcommissie,  karpercommissie, viswaterbeheercommissie,roofviscommissie,verenigingscontroleurs .

Kortom stellen wij alles in het werk om de leden van de SVBD zo veel mogelijk te bieden op het gebied van de hengelsport.