Skip to main content

Maand: januari 2023

Voorstel Agenda kant 2023

   VertrekAanvang 
Zaterdag18 maartRottemeren06.3008.30 
Zaterdag1 aprilVoornse Kanaal06.3008.30 
Zaterdag22 aprilVoornse Kanaal06.3008.30 
Zaterdag13 meiBoonervliet06.3008.30 
Zaterdag20 meiVlaardingsevaart06.3008.30 
Zaterdag10 juniAmstel06.3008.30 
Zaterdag1 juliBoonervliet06.3008.30 
Zaterdag15 juliAmstel06.3008.30 
Zaterdag5 augustus Amsteldrechtkanaal06.3008.30 
Zaterdag9 septemberWollebrand06.3008.30 
Zaterdag7 oktober21 oktoberMadesteinRotte6.3008.30  

We vissen 12 kantwedstrijden.

Er tellen 8 wedstrijden mee voor de competitie.
Er wordt gevist in twee vakken. Bij een oneven aantal deelnemers heeft vak A een deelnemer meer dan vak B.
Na afloop van de wedstrijd worden er weer dagprijzen uitgereikt. 
Inleg is € 10,-. (incl. poule)[poulen per vak ]

Overige kantwedstrijden:
Nachtwedstrijd kant is op vrijdag 2 /3  juni 2023. Boonervliet 

Agenda boot 2023

Zaterdag25 maartFoppenplas07.00 uur
Zaterdag15 aprilLeiderdorp07.00 uur
Zaterdag6  meiFoppenplas07.00 uur
Zaterdag27 meiJisp08.00 uur*
Zaterdag17.juni                 Foppenplas07.00 uur
Zaterdag8 juliNieuwkoop07.00 uur
Zaterdag19 augustusJisp08.00 uur*
Zaterdag26 augustusNieuwkoop(Vreemde maat)**07.00 uur
Zaterdag16 septemberNieuwkoop07.30 uur
Zaterdag14 oktoberNieuwkoop/Brielsemaas ?07.45 uur
Zaterdag4 novemberFoppenplas07.45 uur
    

De wedstrijden beginnen om 7.00 uur en duren tot 15.00 uur.

**De wedstrijd op 26 augustus op Nieuwkoop is de vreemde maatwedstrijd. Deze telt niet voor de competitie en is bedoeld om nieuwe vissers te introduceren

* op Jisp kunnen we vanwege omwonenden om 8.00uur starten.                                                                                                                                                 

We vissen daarnaast dit jaar 10 wedstrijden voor de individuele competitie. De beste 7 resultaten tellen voor het algemeen klassement. we houden dit jaar ook een koppel competitie (waarbij je als koppel meetelt als je 5 wedstrijden hebt mee gevist)

Ook in 2022 vissen we voor een individueel klassement.

Inleg bij de bootwedstrijden is € 35,- per boot. (inc. poule). Dit geldt ook voor vissers die een eigen boot hebben! en geldt ook op de Foppenplas.

De aanvangstijd is een richttijd!
Vertrek bij de wedstrijden op sein commissie

Vrijdag 1 op zaterdag 2 september: :  Nachtbootwedstrijd op de Foppenplas.
Dit is een op zichzelf staande wedstrijd.

 Letop: in een leefnet mag maximaal 25 kg zitten. Alles wat meer is, wordt bij de weging niet meegeteld

Algemene wedstrijdregels 2023 afdeling de ruischvoorn

logo De Ruischvoorn

De leden worden geacht in het bezit te zijn van een geldige vispas (bewijs van lidmaatschap SVBD) en de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren of de app en deze documenten bij controle te kunnen tonen aan de waterkant.

Uitzetten wordt gedaan door de wedstrijdcommissie.

De locatie van uw visplaats wordt door loting voor de wedstrijd bepaald; loting geschiedt onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Het begin en einde van de wedstrijd wordt kenbaar gemaakt d.m.v. een geluidssignaal.
U mag voor het startsignaal uw hengels in orde brengen, maar pas voeren na het startsignaal.

Het is toegestaan om bij aanvang van de wedstrijd 1 x zwaar te voeren. Na- en/of bijvoeren geschiedt met de grootte die 1 hand kan omvatten.
Alleen vis gehaakt voor het eindsignaal telt.

Meerval, steur, paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee. Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

U mag tijdens de wedstrijden slechts gebruik maken van 1 hengel naar keuze, wel mag u meerdere hengels gereed hebben om te wisselen. Tevens mag u maar 1 lijn in het water hebben en maar 1 hengel boven het water hebben. Het bijcuppen van aas en/of voer met een extra vaste hengel en het bijvoeren met een extra hengel (wat voor type dan ook) terwijl u al een hengel met lijn in het water heeft, is niet toegestaan.

U dient zoveel mogelijk recht voor u uit te vissen en wanneer dit niet mogelijk is of onduidelijk bij een oever die niet recht loopt ten opzichte van het water, overleg dan even met de wedstrijdleiding.

Als haakaas gelden de regels die vermeld zijn in uw visdocumenten. Het gebruik van gekleurde maden en Vers de Vase (muggenlarven) is in onze vereniging verboden.

U dient in het bezit zijn van een wettelijk goedgekeurd leefnet. (binnen de normen van Sportvisserij Nederland). In de praktijk komt dit neer op een fijnmazig net van minimaal 3 meter lengte en minimaal 40 cm diameter.

Plaats uw leefnet op dusdanige wijze dat de vis zoveel mogelijk bewegingsvrijheid heeft.           Max inhoud leefnet 20 kilo.

De weegploeg  komt na afloop bij u langs, wacht geduldig bij uw stek.
Wacht met het ophalen van het leefnet tot de weegploeg u het teken geeft dat uw vangst gewogen kan worden. Vis die op een andere wijze ter weging wordt aangeboden (bijvoorbeeld vanuit een emmer terwijl het leefnet al op de kant ligt te drogen), telt niet en kan leiden tot diskwalificatie vooral als het welzijn van de vis in het geding is.

Alleen levende vis telt.

Gevangen vis dient op een weidelijke manier behandeld en teruggezet te worden.

Het is verboden om overgebleven voer na afloop van de wedstrijd in het water te gooien of op de oever achter te laten.

Laat te allen tijde uw stek schoon achter. Ook achtergelaten voorwerpen van voorgangers dient u te verwijderen, voor zover mogelijk.

Wanneer U niet aanwezig kan zijn op de geplande wedstrijddag, laat u dit dan bijtijds weten aan de wedstrijdcommissarissen.

Wees voor alle wedstrijden op tijd aanwezig op de desbetreffende verzamellocatie.

. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.3

Rode Kreeftonderzoek 2023

Rode Kreeft
Rode kreeft onderzoek

Voortzetting kreeften onderzoek Vlaardingen 2023.Sportvissers opgelet vrijdag 13 januari 2023 start men van het HHD en het ATKB en Wilkin de Boer opnieuw met het kreeften onderzoek in de Westwijk van Vlaardingen.Waarom zo vroeg in het seizoen; wij hebben aan het HHD voorgelegd of men rekening wilde houden het de sportvisserij dit omdat veel sportvissers van Vlaardingen in de zomervakantie graag op de Fortuna twee vissen.Voor de roofvisserij heeft men de volgende aanpassing gemaakt; er worden minder fuiken geplaatst en deze komen aan de kant te staan waar door overtollig riet niet gevist kan worden. Daarnaast doet men de fuiken boven water aan elkaar verbinden met een rood-wit lint zodat men goed kan zien waar de fuiken staan en waar men wel een plug/ lepel/ shad enz. kan uitgooien.Dan doet men op verzoek van de SVBD het paaigebied in rondom west meenemen in het onderzoek en heeft men het project uitgebreid naar de Poeldijkse wetering.De Poeldijkse wetering is het gedeelte viswater wat loopt vanaf de Tankval tot aan de surfplas.Wij willen alle waarschuwen dat er meer gecontroleerd gaat worden dus laat de fuiken c.q. kreeftenkorven staan, wordt u gepakt met een fuik of kreeften korf bent u voor de wet aan het stropen.Voor sportvissers hoeft dit geen uitleg.Voor bewoners die niet op de hoogte zijn, laat ze alstublieft staan scheelt een boete!!.Het viswaterbeheer. CVT

Kreeftenonderzoek. Update april 2023Vanaf deze week start het ATKB en het HHD weer met het tweede deel afvissen kreeften 2023 in de Westwijk Vlaardingen en het Zegwaard-plasje te Delft.Hoewel in deze wateren zeer veel kreeft is afgevist gaat men in het beging van deze lente proberen het bestand verder te decimeren.De organisaties starten op verzoek van de vereniging vroeger dan vorig jaar, het onderzoek is zo voor de zomer klaar en hebben wij voor de vakantie weer vrij toegang tot deze wateren.Net als vorig jaar vragen wij de sportvisser op te letten bij het vissen en laat de kreeftenkorven staan !Deze zijn duidelijk en goed aangegeven, ziet u mensen korven lichten of meenemen, gaat u dan hier niet zelf achteraan, maar bel het waterschap of stuur een email naar de vereniging.