Skip to main content

Auteur: Jack Holleman

Uitslag Memoriamwedstrijd Piet van der Burg 13 mei 2023

Uitslag Memoriamwedstrijd Piet van der Burg 13 mei 2023
eindnaam gewichtkantnr 
1Martin Groenendijk sr17202 
2Jack Holleman9001 
3Mart van Zanten87010 
4Ronald de Goede7304 
5John Pfaff7109 
7Henk van Rutten70012 
8Jasper v/d Burg6703 
8Martin Groenendijk jr67011 
10Wim Brons05 
10Joeri Schenk07 
10Aad Greeve08 

Algemene wedstrijdregels 2024 afdeling de ruischvoorn

logo De Ruischvoorn

De leden worden geacht in het bezit te zijn van een geldige vispas (bewijs van lidmaatschap SVBD) en de Landelijke & Federatieve Lijst van Viswateren of de app en deze documenten bij controle te kunnen tonen aan de waterkant.

Uitzetten wordt gedaan door de wedstrijdcommissie.

De locatie van uw visplaats wordt door loting voor de wedstrijd bepaald; loting geschiedt onder toezicht van de wedstrijdcommissie.

Het begin en einde van de wedstrijd wordt kenbaar gemaakt d.m.v. een geluidssignaal.
U mag voor het startsignaal uw hengels in orde brengen, maar pas voeren na het startsignaal.

Het is toegestaan om bij aanvang van de wedstrijd 1 x zwaar te voeren. Na- en/of bijvoeren geschiedt met de grootte die 1 hand kan omvatten.
Alleen vis gehaakt voor het eindsignaal telt.

Meerval, steur, paling, snoek en snoekbaars tellen niet mee. Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt is eveneens verboden. Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

U mag tijdens de wedstrijden slechts gebruik maken van 1 hengel naar keuze, wel mag u meerdere hengels gereed hebben om te wisselen. Tevens mag u maar 1 lijn in het water hebben en maar 1 hengel boven het water hebben. Het bijcuppen van aas en/of voer met een extra vaste hengel en het bijvoeren met een extra hengel (wat voor type dan ook) terwijl u al een hengel met lijn in het water heeft, is niet toegestaan.

U dient zoveel mogelijk recht voor u uit te vissen en wanneer dit niet mogelijk is of onduidelijk bij een oever die niet recht loopt ten opzichte van het water, overleg dan even met de wedstrijdleiding.

Als haakaas gelden de regels die vermeld zijn in uw visdocumenten. Het gebruik van gekleurde maden en Vers de Vase (muggenlarven) is in onze vereniging verboden.

U dient in het bezit zijn van een wettelijk goedgekeurd leefnet. (binnen de normen van Sportvisserij Nederland). In de praktijk komt dit neer op een fijnmazig net van minimaal 3 meter lengte en minimaal 40 cm diameter.

Plaats uw leefnet op dusdanige wijze dat de vis zoveel mogelijk bewegingsvrijheid heeft.           Max inhoud leefnet 20 kilo.

De weegploeg  komt na afloop bij u langs, wacht geduldig bij uw stek.
Wacht met het ophalen van het leefnet tot de weegploeg u het teken geeft dat uw vangst gewogen kan worden. Vis die op een andere wijze ter weging wordt aangeboden (bijvoorbeeld vanuit een emmer terwijl het leefnet al op de kant ligt te drogen), telt niet en kan leiden tot diskwalificatie vooral als het welzijn van de vis in het geding is.

Alleen levende vis telt.

Gevangen vis dient op een weidelijke manier behandeld en teruggezet te worden.

Het is verboden om overgebleven voer na afloop van de wedstrijd in het water te gooien of op de oever achter te laten.

Laat te allen tijde uw stek schoon achter. Ook achtergelaten voorwerpen van voorgangers dient u te verwijderen, voor zover mogelijk.

Wanneer U niet aanwezig kan zijn op de geplande wedstrijddag, laat u dit dan bijtijds weten aan de wedstrijdcommissarissen.

Wees voor alle wedstrijden op tijd aanwezig op de desbetreffende verzamellocatie.

. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.3

Selectiewedstrijden 2023

Ook in 2023 organiseert Sportvisserij Zuidwest Nederland weer selectiewedstrijden voor de verschillende nationale kampioenschappen. Hieronder staan de data en de parcoursen van de wedstrijden.Ook dit jaar kunnen deelnemers zich individueel opgeven via onze webwinkel. Het hoeft dus niet meer via de secretaris te lopen. Uiteraard kan de secretaris wel de aanmeldingen binnen zijn vereniging verzamelen en dan iedereen in één keer opgeven via de webwinkel.

Kijk voor een overzicht van alle wedstrijden in onze wedstrijd agenda. Reglementen, richtlijnen en uitslagen zullen daar bij de desbetreffende wedstrijd geplaatst worden.

Lood inleveren voor alternatief

Inruilactie vislood van start

11 november 2023

Vanaf maandag 4 april kunnen hengelsporters in het beheergebied van Delfland drie stuks vislood gratis inruilen voor een milieuvriendelijk alternatief. Dit is een van de acties die Hengelsportvereniging Sportvisserijbelangen Delfland (SVDB) en Delfland nemen om het gebruik van vislood uit te bannen. Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij.

Vislood is een product dat in het milieu terecht komt als lood loslaat/loskoppelt van het vistuig of het vistuig zelf beschadigd raakt. Omdat er in Nederland veel gevist wordt en dit deels op vaste stekken gebeurt, hoopt het verloren lood zich lokaal op. Een ophoping van zware metalen, zoals lood, in het milieu kan zeer onwenselijke effecten op aquatische evertebraten, vissen en andere wilde dieren hebben.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat lood verschillende vormen kent en dat vooral het opgeloste lood voor het milieurisico zorgt. Evertebraten worden blootgesteld aan de opgeloste lood concentraties terwijl vissen en andere dieren het vislood ook kunnen binnenkrijgen tijdens het zoeken naar voedsel. De stichting Gezond Water heeft de Wetenschapswinkel gevraagd of het mogelijk is te onderzoeken welke risico’s dergelijk lood met zich mee kunnen brengen voor het aquatische zoetwatermilieu in Nederland.

Uit beschikbare gegevens van diverse meetlocaties blijkt volgens de onderzoekers dat het jaarlijks gemiddelde in heel Nederland onder de milieukwaliteitseis (JG-MKE) van 1,2 µg/L vrij-opgelost lood ligt, slechts sporadisch is een gemeten waarde boven de 1,2 µg/L gerapporteerd. Bovendien blijkt de giftigheid van lood afhankelijk van enkele watercondities, zoals zwevende stof in de waterkolom, water hardheid, en pH.

Een dosis-effect relatie is onderzocht met waterslakjes, met 4 verschillende dichtheden van 3 mm splitlood (0, 4, 20, 100 loodjes per pot met 1 liter water) zowel met als zonder laagje van 2 cm fijn sediment. De waterslak Physella acuta ondervond geen effecten van lood op sterfte, maar in vergelijking met de controle groep was de groei van de slakken significant lager bij 4 loodjes per pot met 1 liter water met sediment.

De conclusie van de onderzoekers is dat het realistische risico voor waterdieren van opgelost lood dat vrijkomt uit vislood in Nederlandse watersystemen nog lastig in te schatten is. Hiervoor is meer inzicht nodig in bijvoorbeeld de looddichtheid op populaire vislocaties, de mate waarin het vislood aan de sedimentoppervlakte ligt, de verdunningsfactor (doorstroomsnelheid), de sedimentatie snelheid van zwevende deeltjes (afdekking lood), en invloed van baggeren.

Een deel van de sportvissers gebruikt nog lood als verzwaring en als werpgewicht. Als de visser zijn lood verliest, blijft het achter in het water. Lood is een zeer zorgwekkende stof die schadelijk is voor de gezondheid en niet thuishoort in het water. In de Green Deal Sportvisserij Loodvrij werken Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de waterschappen en brancheorganisatie Dibevo samen om lood in de hengelsport te stoppen.

Hengelsportvereniging SVBD heeft in dat kader besloten om vanaf 1 januari 2022 al het vislood zwaarder dan 50 gram te verbieden en dit stapsgewijs af te bouwen naar 10 gr in 2025 en nul in 2027. Recent is een eerste gebied van 65 hectare ingesteld waar helemaal niet meer met lood gevist mag worden. Daar houdt de vereniging zelf toezicht op.

Voor de waterbewuste hengelsporter zijn milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar van materialen zoals: beton, steen, composiet en staal. Door over te gaan op deze alternatieven beschermen hengelsporters het leven in en rond het water, dus ook de vis! Voorzitter van de SVBD Theo Stremme nodigde hoogheemraad Marcel Belt uit bij een van de omruilpunten.

Theo: “Veel van onze leden vissen allang loodvrij. Maar sommige hengelsporters vinden het lastig om te breken met een oude gewoonte. De inruilactie moet juist hen een zetje geven, zodat ze kunnen zien en ervaren dat er voldoende goede alternatieven zijn. Wij hengelsporters houden natuurlijk veel van het water en de natuur en door te stoppen met lood nemen wij ook verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit.”

Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij. Ik ben blij dat veel hengelsporters om die reden al kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven. Delfland draagt bij aan deze inruilactie om te stimuleren dat het gebruik van lood helemaal wordt uitgebannen.”

Het vislood kan op vertoon van je vispas worden ingeruild bij zes hengelsportwinkels in ons gebied. Er zijn in totaal 15.000 stuks alternatief gewicht beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website van je vereniging of van die van de SVBD.

Het bestuur.

Senioren 23-09-2020

Wedstrijd 12       23 september Zuidersingel

Alweer een wedstrijd met grote verschillen wat betreft de vangsten.

De uitslag

Wim Brons                             3880   gr

Piet van der Burg                  2320   gr

Martin Groenendijk              1085   gr

Aad Vermeulen                            0   gr

Charl de Winter                     3455   gr

Mart van Zanten                         NA

Huub van Zetten                           0   gr

Cor Troost                                   NA

Henk van Rutten                    7620   gr

Aad van Rossum                       935   gr

John Phaff                                1585   gr

Klaus Oordt                                NA

John Oordt                                  NA

Tot volgende week.

Senioren 16-09-2020

Wedstrijd 11          16 september skiberg

Een prachtige nazomerdag maar toch was het moeilijk om vis te vangen.

De uitslag

Wim Brons                           2630   gr

Piet van der Burg                2155   gr

Martin Groenendijk             245   gr

Aad Vermeulen                     NA

Charl de Winter                   1270   gr

Mart van Zanten                    NA

Huub van Zetten                    NA

Cor Troost                              490   gr

Henk van Rutten                  4135   gr

Aad van Rossum                  1360   gr

John Phaff                             1140   gr

Klaus Oordt                           1850   gr

John Oordt                              NA

Tot volgende week.

Senioren 02-09-2020

Wedstrijd 9    2 september Berkelseplas

Alweer een leuke wedstrijd waarbij heel veel kleine vis werd gevangen,maar ook een karper en twee giebels.

De uitslag

Wim Brons                        4170   gr

Piet van der Burg             3695   gr

Martin Groenendijk         1310   gr

Aad Vermeulen                  435   gr

Charl de Winter               2350   gr

Mart van Zanten              1980   gr

Huub van Zetten                 NA

Cor Troost                       4790   gr

Henk van Rutten            4185   gr

Aad van Rossum               975   gr

John Phaff                        1645   gr

Klaus Oordt                            NA

John Oordt                             NA

Tot volgende week.

Senioren 26-08-2020

Wedstrijd 8     26 augustus Zuidersingel

Tijdens een zomerstorm werd er toch gevist door de senioren.

De uitslag

Wim Brons                              2625   gr

Piet van der Burg                   6575   gr

Martin Groenendijk                 NA

Aad Vermeulen                        880   gr

Charl de Winter                      1600   gr

Mart van Zanten                           0   gr

Huub van Zetten                        NA

Cor Troost                                   NA

Henk van Rutten                    3725   gr

Aad van Rossum                        NA

John Phaff                                    0   gr

Klaus Oordt                                  0   gr

John Oordt                                   0   gr

Tot volgende week

Senioren 19-08-2020

Wedstrijd 7      19 augustus  Oostersingel

Wederom mooi weer om te vissen er werd ook veel gevangen maar dat geld niet voor iedereen.

De uitslag

Wim Brons                    100   gr

Piet van der Burg         400   gr

Martin Groenendijk   2285   gr

Aad vermeulen              135   gr

Charl de Winter          1645   gr

Mart van Zanten        3720   gr

Huub van Zetten           NA

Cor Troost                   2950   gr

Henk van Rutten             0   gr

Aad van Rossum          795   gr

John Phaff                   5450   gr

Klaus Oordt                    175   gr

John  Oordt                  5745   gr

Tot volgende week

Senioren 12-08-2020

Wedstrijd 6         12 augustus Delfse Schie

We hadden mooi weer toch werd er weinig gevangen maar vingen wel enkele windes

De uitslag

Wim Brons                          975   gr

Piet van der Burg               510   gr

Martin Groenendijk              0   gr

Aad Vermeulen                   NA

Charl de Winter                2760   gr

Mart van Zanten               1315   gr

Huub van Zetten                 NA

Cor Troost                            NA

Henk van Rutten                 NA

Aad van Rossum                 NA

John Phaff                         1210    gr

Klaus Oordt                         NA

John Oordt                          810   gr

Tot de volgende week.

  • 1
  • 2