Wedstrijden

Voorlopig tot eind maart mogen er geen wedstrijden in het hele land gevist.  Alle vergunningen zijn ingetrokken. Info: Wedstrijdzaken@svbdelfland.nl

Witvis & Roofvis

 

We vragen uw aandacht voor onderstaande aanvraagprocedure.

Allereerst kunt u, uw aanvragen doen uitsluitend in Verenigingswateren van de SVBD. Verenigingswateren zijn de wateren welke genoemd worden in uw Verenigingslijst van viswateren.

Hieronder de link :

Richtlijnen en afspraken wedstrijden SVBD

Voor alle overige wateren binnen onze regio dient u, uw aanvraag in te dienen bij de coördinator van

Sportvisserij Zuidwest Nederland
Biesboschweg 4a
2924 BB Drimmelen.
Telefoon: 0162-687260
E-mail: wedstrijden@sportvisserijzwn.nl

U kunt uitsluitend aanvragen doen via onderstaand formulier voor 15 februari van het betreffende kalenderjaar.
Aanvragen welke binnenkomen na deze datum worden wel behandeld maar verhoogd met EUR 2,00 extra administratiekosten.

Aanvragen binnengekomen in de periode 2 weken voor de te vissen wedstrijd worden niet in behandeling genomen.

De kosten verbonden aan mutaties op reeds verleende toestemmingen bedraagt 100% extra.
U ontvangt via de e-mail een toezegging (reservering) met daarbij een verzoek tot betaling. Na betaling ontvangt u de definitieve toestemming.

Vragen over de roofviswedstrijden: roofvissen@svbdelfland.nl

Viswedstrijd aanvragen

  Naam organisatie

  Naam aanvrager

  Adres

  Postcode woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Verzoek om vergunning voor het houden van een viswedstrijd in SVBD-verenigingswater:

  Datum (Let op: jaar - maand - dag bijvoorbeeld 2017-12-23)

  Wedstrijdduur

  Locatie/naam viswater

  Soort wedstrijd?

  Aantal deelnemers

  Wedstrijd wordt gehouden vanaf de

  Soort wedstrijd

   

  Vragen over wedstrijden:wedstrijdzaken@svbdelfland.nl