Skip to main content

Zeebaars vangen

Nu heeft de SVBD (nog) geen zeevis afdeling, maar willen we deze techniek en info graag met jullie delen:

De zeebaars is een van de meest prestigieuze vissen van de zee en wordt ook wel eens de snoek van de zee genoemd. Het is een machtig mooie vis die niet alleen een behoorlijk formaat kan halen, maar ook nog eens sterk is. Dit resulteert in een fanatieke en spannende drill wanneer je een zeebaars gevangen hebt. De zeebaars is op diverse manieren goed te bevissen. In dit artikel gaan we het hebben over het vissen op zeebaars vanaf het strand. Het merendeel van wat hier staat geldt overigens ook voor het vissen op zeebaars vanaf een pier of havenhoofd maar daarover later meer.

Je kunt bij het vissen op zeebaars vanaf het strand niet zomaar een hengeltje uit gooien en verwachten dat je zeebaars vangt. Het is een van minder makkelijk te vangen vissen dus je zult er echt wel wat moeite voor moeten doen. Ze zwemmen niet in scholen waardoor ze lang zo niet zo makkelijk te vinden zijn zoals bijvoorbeeld makreel. Heb je daar eenmaal een school van gevonden dan is het feest en takel je de een na de ander binnen. Bij zeebaars is het individueel werk moet je echt wel wat moeite doen. Allereerst is de plek waar je uitwerpt van groot belang. Hoewel voor een ongeoefend oog de gehele kustlijn hetzelfde er uit ziet, heeft de zeebodem onderwater verschillende vormen. Er zijn zandbanken waar je golven op kunt zien breken wanneer het tij laag is. Tussen deze zandbanken stroomt het water hard heen en weer bij eb en vloed en is dus veel in het water te vinden. De zeebaars houdt zich daarom ook vaak rond de muigeul op om langskomende vissen te pakken. Deze muigeul is dan ook een goede plek om op zeebaars te vissen. Achter vlak achter de zandbank kun je doorgaans goed zeebaars vangen. Een andere goede methode om te kijken waar de vis zich bevindt is door te kijken waar je meeuwen en andere vissen zoals aalscholvers het water in ziet duiken. Dat is namelijk een teken dat er kleinere vis zwemt waar ze op jagen, exact de prooien waar ook zeebaars op jaagt.

Succes en let wel op de wettelijke voorschriften, qua grootte en het (eventueel) meenemen van de zeebaars.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, vissen, oceaan en schemering