Skip to main content

Viswaterbeheer SVBD Update, Opvissing snoekenpaaiplaats Oranjekanaal-Hoek van Hollland.

Mooi aantal jonge snoeken uitgezet vanuit VPP Oranjekanaal.

Op vrijdag 3 november 2023 was er weer een extra (electrische) opvissing van onze snoekenpaaiplaats Oranjekanaal (Hoek van Holland).

Hierbij waren vijf SVBD vrijwilligers samen met twee vrijwilligers van onze zustervereniging uit Den Haag aanwezig, om het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) en de beroepsvisser te ondersteunen.

Kan een afbeelding zijn van 2 mensen

Deze actie was nodig omdat er meestal nog wat snoeken achterblijven tussen de overmatige waterplanten in de paaiplaats, na de eerste opvissing, in mei. We zijn nog in afwachting van de officiële cijfers van het HHD, maar er gingen ruim 200 snoekjes over de meetlat, variërend van 16 cm tot en met 35 cm en 3 “jongvolwassen” snoeken van rond de 55 cm. Hiervan is ruim driekwart uitgezet elders op boezemwater in het Westland, waar de snoekstand een impuls kan gebruiken. We kunnen dit doen dankzij onze speciale aanhanger met tanks, waarbij we het water van extra zuurstof kunnen voorzien. Het overige deel van de vangst is samen met de andere vissoorten die werden gevangen, in het naastgelegen Oranjekanaal overgezet.

De snoek is een vis die redelijk snel groeit (de eerste maanden vaak met wel zo’n centimeter per week) en deze exemplaren van 16-35 cm hebben alweer een veel grotere overlevingskans dan hun broeders en zusters van gemiddeld 8 cm die tijdens de eerste opvissing werden gevangen.