Skip to main content

Auteur: Chris van Trierum

Algemene ledenvergadering SVBD 2024

Algemene ledenvergadering SVBD (Sportvisserijbelangen Delfland)

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op DINSDAG 14 MEI 2024. AANVANG: 20.00 UUR.
De vergadering zal worden gehouden PVV De Kulk, Watersportweg 38, 3138 HD te Vlaardingen.

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein.

AGENDA

 1. 01  Opening.
 2. 02  Vaststellen van de agenda.
 3. 03  Notulen van de op 26 september 2023 gehouden Algemene Ledenvergadering.
 4. 04  Ingekomen stukken.
 5. 05  Bestuursmededelingen.
 6. 06  Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.
 7. 07  Financieel verslag 2023 / verslag Kascommissie.
 8. 08  Begroting 2024/ Raming 2025 / Vaststellen contributie 2025.
 9. 09  Jaarverslag 2023 SVBD, opgesteld door de secretaris.

Pauze.

 1. 10  Ontwikkelingen Vispas inbreng viswater Landelijke lijst.
 2. 11  Besprekingviswater/viswaterbeheer/jeugd/Magazine/website/KarperCommissie.
 3. 12  Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
 4. 13  Sluiting.

Toelichting punt 06

Aftredend zijn de heren M. van der Ham en T. Pasterkamp.
Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, John in ’t Veld en Theo ‘t Hart.
De heer Theo ‘t Hart is aftredend. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

page8image60816208

Wilt u de vergadering bijwonen dan graag aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl Wees welkom.

Het bestuur SVBDVRIJWILLIGER SVBD van het 1e kwartaal 2024

En de vrijwilliger van het kwartaal is geworden !

Eric Muijselaar, uit Vlaardingen

VRIJWILLIGER SVBD VAN HET 1e KWARTAAL 2024

Eric Muijselaar, uit Vlaardingen

Hallo beste visvrienden,

Ik ben Eric Muijselaar, ik ben inmiddels alweer 64 jaar, woon in Vlaardingen met Corrie en 2 katten,
Ik ben een gedreven vliegvisser en ben wat vaker in de polders rond Vlaardingen, Maassluis en Delft langs de sloten te vinden.

Sinds 1998 Heb ik het vissen weer herontdekt.
Vroeger heb ik vanaf mijn 5e samen met mijn oom en opa gevist, na mijn 13e jaar ben ik gestopt met vissen en heb mij toen op sporten toegelegd.
Ik ben nu een ouderwetse traditionele vliegvisser en vliegbinder.
Mijn vliegvisleven begon bij de Vlaardingse vliegvissers vereniging Kunst & Vliegwerk, gezamenlijk vliegen maken, werpen met de vliegenlijn en alle ins en ouds heb ik daar geleerd.
Ik trek tegenwoordig met mijn vismaten Freek en John de polder in en ik ben nog steeds niet uitgeleerd.
Ook vis ik vaak in oost-Bohemen, dat ligt in Tsjechië, vlak bij het Reuzen gebergte.

In het dagelijks leven ben ik handhaver van beroep, vanuit de politie en de Provincie- Zuid-Holland (de G.Z-H) en sinds 2017 bij Staatsbosbeheer in Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp en een stukje Zoetermeer, (Team Hof van Delfland.)
Ik werk al jaren sinds 1998 (eerst als politie agent) samen met de SVBD en andere Visverenigingen in de regio.

Naast beroepsmatig ben in ook naast mijn werk in bezig met de visserij.
Ik probeer samen met onze (SVBD) vereniging de visserij te bevorderen, de wet- en regelgeving samen met de controleurs te handhaven en stroperij tegen te gaan.

Dit uiteraard in nauw overleg met de controle coördinatoren van onze vereniging.
De controleurs trekken regelmatig nu regelmatig op met politie en de handhavers (Boa’s) van de gemeenten en de boswachters (boa’s) van Staatsbosbeheer en Natuurmo- numenten.
Deze prachtige samenwerking heeft tot nu toe geleid dat de veiligheid aan de waterkant is toegenomen, de visstekken schoon worden achter gelaten en er meer illegale vissers worden aangepakt.
Ook een prettige bijkomstigheid is dat door de laagdrempeligheid van deze contacten, er wederzijdse waardering is gegroeid.

Vrijwilliger zijn is in mijn beleving niet vrijblijvend en ik ben dan ook niet van plan te stoppen met de steun en toeverlaat te zijn voor onze vereniging en zal mij ook al ben ik later niet meer beroepshalve actief, blijven inzetten voor jullie, mijn vrienden van SVBD.

Wij zijn dan ook enorm blij met alle actieve vrijwilligers binnen onze vereniging SVBD !

Wil jij ook eens komen helpen bij één van onze projecten en wordt jij dan misschien ook een keer vrijwilliger van het kwartaal.

Stuur dan een mailtje naar projecten@svbdelfland.nl met je naam, adres en telefoonnummer!

RESPECT voor : voor onze vissers…..

Wij doen het, als beheerder SVBD website/Facebook, niet vaak, echter het verhaal en respect voor zijn openheid om over “zijn” , William van Tongerlo, ziekte/beperking te praten vinden wij wel mooi om dit te delen met al onze SVBD volgers/vissers!

Gijs Nederlof ook bedankt voor het interview trouwens. https://fb.watch/qcgjZKkSpU/

Het zal zeker bij velen van ons vissers, een mate van herkenbaarheid hebben in enige vorm van ongemak wat ons (ongevraagd) is overkomen.

En het woord ongemak, dat is dan misschien dan wel zwak uitgedrukt, want wij weten wel beter!!!

Het antwoord van “onze Dirk” is dan bv een verhaal, wel welke bij velen van ons ook bekend is.

Wij, als SVBD hengelsportvereniging, beseffen dat er meer leden/vissers hun verhaal verborgen houden en zwoegend en ploeterend aan de waterkant zitten te bijten(wachten op een beet) om vol te houden en hun hoofd leeg te maken ! !

Live your life, and fish today ! 🎣

Wil je dat net als William van Tongerloo en Dirk met elkaar delen, schroom dan niet dit in een antwoord op facebook te delen.

Als mannen/vrouwen vissers begrijpen we elkaar dan wellicht nog beter, en groeit het respect voor elkaar.

SVBD vaste stok clinic voor Fishing Kidz 5, 12 en 16 juni 2024.

Er was een mooie opkomst bij SVBD Praktijksessie in 2023 kom jij nu ook.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, kind en gras

-VASTE STOK CLINIC-

In juni 2024 vindt de clinic ‘Vaste Stok’ plaats in de Prins Willem-Alexanderschool in de Lier. Begin jij net met vissen en wil jij beter, sneller en meer kunnen vangen?

Geef je dan snel op voor deze cursus! Het theoretische deel van de cursus vindt plaats tijdens 2 woensdagavonden in het schoolgebouw van de Prins Willem-Alexanderschool in De Lier.

Het praktijk gedeelte vindt plaats tijdens de laatste cursusdag op een nader te bepalen plaats aan de waterkant.

Je hebt geen materiaal nodig om deel te nemen aan deze cursus.

VASTE STOK CLINIC: 5, 12, 26 juni 2024

Kosten voor de Vaste Stok Clinic bedragen € 5,- per persoon.

Geef je op door een e-mail te sturen naar: fishingkidz@svbdelfland.nl

Tip : kijk en lees en volg ons op onze website en Facebook pagina !!!! Zo ben jij als één van eerste op de hoogte van onze activiteiten !

Krijg jij geen genoeg van vissen?! Geef je dan nu op voor ‘Fishing Kidz by SVBD‘! De community voor kids waar je op een gezellige, effectieve en verantwoorde manier leert vissen!

Selectiewedstrijden Sportvisserij ZWN / SVBD 2024

Maart
10 maart
Team wedstrijd  (WvL/SVBD Team)
Rivierenland te Tiel
Amsterdam Rijnkanaal
APRIL
Topcompetitie Feeder 2024 (WvL/SVBD Team)
5, 6 en 7 april – Feeder
Bergse Maas
OKTOBER
Topcompetitie Feeder 2024 (WvL/SVBD Team)
4, 5 en 6 oktober – Feeder
Amsterdam Rijn Kanaal te Diemen
Onderstaande link geeft een overzicht van alle op Sportvisserij ZWN (SVBD) aangevraagde wedstrijden 2024 weer. (wedstrijdboek)
http://www.sportvisserijzwn.nl

Ook in 2024 organiseert Sportvisserij Zuidwest Nederland weer selectiewedstrijden voor de verschillende nationale kampioenschappen. Hieronder staan de data en de parcoursen van de wedstrijden.Ook dit jaar kunnen deelnemers zich individueel opgeven via onze webwinkel. Het hoeft dus niet meer via de secretaris te lopen. Uiteraard kan de secretaris wel de aanmeldingen binnen zijn vereniging verzamelen en dan iedereen in één keer opgeven via de webwinkel.

Kijk voor een overzicht van alle wedstrijden in onze wedstrijd agenda. Reglementen, richtlijnen en uitslagen zullen daar bij de desbetreffende wedstrijd geplaatst worden.

25 mei

Eerste voorronde Club Kampioenschap.

8 juni,  Vlaardingse Vaart,

Selectie wedstrijd Dobber dragend.

Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Selectie NK individueel en korpsen.

Vaste hengel en Matchhengel.

Opgeven middels: http://www.sportvisserijzwn.nl/webwinkel/inschrijving-wedstrijden/

08 sept. Vlaardingsevaart, Max 60 pers.

Wout van Leeuwen/SVBD Eco Cup IV.

Vrije Hengel van 09.00-14.00 uur,

Info + Inschrijven  bij Wout van Leeuwen,  https://www.woutvanleeuwen.nl/940-wedstrijden

Loting: in de Winkel vanaf 07.00 uur.

SVBD Visbeheer voor de snoekenpaai-plaatsen.

Vissen voor de snoekenpaai-plaatsen van start.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon

Afgelopen zaterdag 3 februari 2024 zijn we met 11 enthousiaste vrijwilligers van onze SVBD roofvisgroep op pad gegaan in de Zuidpolder van Delfgauw om paairijpe snoeken te vangen voor de vispaaiplaats (VPP) Ackerdijkse Bos.

Vorig jaar kon deze paaiplaats helaas niet ingezet worden omdat er moest worden gebaggerd. Dat heeft het Hoogheemraadschap vorig najaar verzorgd. Het doel was weer om 3 a 4 vrouwtjes en 5 mannetjes te vangen in hetzelfde peilgebied.

Er kwamen tijdens deze sessie vooral vrouwtjes (4) op de kant, die samen met 1 mannetje weer zijn uitgezet. Op 11 februari gaan we opnieuw op pad om de overige 4 mannetjes proberen te vangen. En later deze maand is de VPP De 7 Gaten (De Lier) aan de beurt.

Voor de 3e snoekenpaaiplaats in ons gebied, Oranjekanaal Hoek van Holland, is besloten om opnieuw geen snoeken te vangen, omdat daar de afgelopen jaren al voldoende snoeken zelf de paaiplaats zijn ingetrokken via de vistrap.

SVBD Roofviscommissie

SVBD Roofvis clinic voor Fishing Kidz 6, 23 oktober, 6 en 10 november 2024.

Er was een mooie opkomst bij SVBD Praktijksessie in 2023 Snoeken met Kunstaas.

Kan een afbeelding zijn van 11 mensen, studerende mensen en de tekst 'Welke kleu kunstaas? 2'

ROOFVIS CLINIC-

In het najaar 2024 vindt er een ‘Roofvis Clinic’ plaats.

Hier leer je op een visveilige en respectvolle manier vissen op de talloze roofvissen die onze mooie wateren herbergen. Verschillende technieken zullen de revue passeren. Zo maken we kennis met de verschillende stukken kunstaas. Gaan we aan de slag met het maken van een spinner. En leren we hoe we visveilig een grote snoek kunnen landen en onthaken. Is het wat jou betreft tijd om de spinhengel uit de kast te trekken? En wil jij weten hoe je zo effectief en verantwoord mogelijk een roofvis kunt strikken? Geef je dan snel op voor deze cursus!

Het theoretische deel van de cursus vindt plaats tijdens 3 woensdagavonden in het schoolgebouw van de Prins Willem-Alexanderschool in De Lier. Het praktijk gedeelte vindt plaats tijdens de laatste cursus(zond)dag op een nog nader te bepalen plaats aan de waterkant. Je hebt geen materiaal nodig om deel te nemen aan deze cursus. (maar mag wel)

ROOFVIS CLINIC NAJAAR: 16, 23 oktober, 6 en 10 november 2024.

Kosten voor de Roofvis Clinic bedragen € 15,- per persoon.

Geef je op door een e-mail te sturen naar fishingkidz@svbdelfland.nl

Zo ben jij als één van eerste op de hoogte!

Krijg jij geen genoeg van vissen?! Geef je dan nu op voor ‘Fishing Kidz by SVBD‘! De community voor kids waar je op een gezellige, effectieve en verantwoorde manier leert vissen!

Vrijwilliger / Projecten dagen SVBD 2024

Ook voor 2024 hebben wij weer mooie projecten en leuke activiteiten gepland staan, wil je eens fysiek meehelpen of assisteren bij onderzoeken dan nodig ik je uit jezelf aan te melden.

Er is voor een ieder, die een steentje bij wil dragen langs de waterkant, wel een leuk project om je voor op te geven.

Onderstaande projecten staan voor 2024 op de planning;

Droom je thuis visdag

– Karper jeugdviskamp

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen, kamperende mensen, offroad voertuig en tekst

– Fishing kidz dagen

– Onderhoud diverse takkenbossen in de regio

– Visstand bemonsteringen

– SKP projecten

– Onderhoudsuitzettingen

– Opvissingen

– Vis clinics

– Schoonmaakdagen

En natuurlijk vergeten wij niet u op de vrijwilligers BBQ uit te nodigen, die wij in september verzorgen voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de SVBD!!

Geef jezelf op via de e-mail als je iets leuks ziet.

Mail dan naar : projecten@svbdelfland.nl

Namens het bestuur

Sportvisserij Belangen Delfland.

Het eerste SVBD-magazine van 2024 is weer in de maak!

Het was even onduidelijk of wij een nieuwe uitgever/drukker konden vinden op korte termijn. Dit was na het faillissement van onze vorige uitgever, best wel een uitdaging!

Het is ons toch gelukt en de kopij is ingeleverd.

Dit doet ons ook beseffen dat er vele vissers onder ons zijn, welke graag fysiek ons SVBD visblad in handen willen hebben om te lezen. Echter er komt een moment in dit digitale tijdperk dat wij op alleen een digitale versie over moeten gaan.

De digitale versie is er in ieder geval al helemaal klaar voor op onze SVBD-website naast ons fysieke blad….

Fishing Kidz 1 september 2024 Vissen/vangen haaien op zee !

-HAAIVISSEN-

Altijd al een haai willen vangen?

Je vertrekt die dag met samen met nog 7 andere Fishing Kidz en een aantal begeleiders vanaf een afgesproken plaats richting Neeltje Jans. Aldaar word je bij het schip “De Barracuda ” volledig voorzien van aas, geschikte hengels, een gecertificeerd reddingsvest en volgt er een korte briefing. De Barracuda zal rond 09.00 uur vertrekken naar zee om vervolgens om 15 uur weer terug te keren in de haven. Nadien word je op dezelfde afgesproken plaats weer teruggebracht. Wil je mee?! Laat dat dan zo snel mogelijk weten. Er is maar plek voor 8 Fishing Kidz! Bij meer aanmeldingen zullen we overgaan op ‘loten’. Voor deze dag worden geen kosten in rekening gebracht, maar wordt volledig beschikbaar gesteld door Sportvisserij Zuidwest Nederland en is dus gratis. Naar verwachting zullen er meer aanmeldingen zijn dan dat we kunnen plaatsen. In een dergelijk geval zullen we de deelnemers selecteren middels een ‘loting’ en zullen we een reservelijst hanteren.

Geef je op door een e-mail te sturen naar fishingkidz@svbdelfland.nl Verdere informatie volgt dan vanzelf!

HAAIVISSEN:          1 september 2024.