Skip to main content

De Hofvissers

Op deze pagina

Nieuws

Verslag Karperdag 2 september 2023 op de Berenkuil te Putten/Nijkerk. Op zaterdag 2 september stonden om 8 uur, 15 mannen klaar om een wedstrijdje te vissen in de Bearlake te Putten. Voor so…
Zaterdag 2 september 2023 Het is de bedoeling op deze dag een dag te gaan vissen op karper in de visvijver De Berenkuil in Putten/Nijkerk. Alleen als er voldoende belangstelling is, zal deze dag…
Gezocht: Vrijwilligers voor ouderen en jeugd! Zonder vrijwilligers kan geen vereniging bestaan! Vrijwilligers houden de SVBD draaiend en zorgen met bijvoorbeeld vislessen en Samen VISsen uitje…

Wedstrijden / Programma

Wedstrijdverslagen

Over de Hofvissers

“De Hofvissers” werd op 24 februari 1960 opgericht te Wateringen door een groepje enthousiaste hengelsporters. Het water dat zij wisten te pachten waren de wateren binnen de gemeentegrenzen van de toenmalige gemeente Wateringen en Kwintsheul. De trots van de vereniging was de Hofvijver bij de Hofboerderij waar vele wedstrijden werden gevist.
In december 1962 kreeg de vereniging het kenmerk Koninklijk Goedgekeurd en werd het een echte vereniging met zo’n 400 leden. Naast de Hofvissers bestond er in het Westland nog een hengel-sportvereniging, nl. de Eerste Westlandse Hengelsportvereniging (EWHV) gevestigd te Naaldwijk.
Jarenlang was er een “strijd” gaande wie de meeste leden kon krijgen en ik moet eerlijk bekennen, dat dat de EWHV was. Rond 1990 werd duidelijk dat de EWHV en de Hofvissers overleg moesten gaan voeren m.b.t. uitwisseling van viswater. Er bestonden in die tijd vreemde toestanden.
Zo was het water gelegen aan de Bovendijk te Wateringen (het Wateringse Veld bestond nog niet) van beide verenigingen, echter stond je aan de Wateringse kant te vissen, dan moest men lid zijn van de vissers, aan de andere kant van het water van de EWHV. Dit was voor de politie niet meer te controleren.

Om onze vissers steeds meer viswater te kunnen bieden werd er contact gezocht met de DHV uit Delft. De EWHV huurde al water van de DHV en in 1996 werd een overeenkomst gesloten dat alle leden van de DHV, EWHV en de Hofvissers mochten vissen in alle wateren binnen het Westland.
De contributie moest toen wel in 1 keer verhoogd worden met 5 gulden !!!
De samenwerking tussen de vereniging bestond lange tijd uit het uitwisselen en verhuren van viswater, maar het huwelijk hield stand.

In het jaar 2000 bestond onze vereniging 40 jaar en dat moest gevierd worden. Er werd een receptie, een jubileumwedstrijd en een jeugdwedstrijd i.s.m. Cees de Maa georganiseerd. Alle leden van de DHV, de EWHV en de Hofvissers konden aan de activiteiten deelnemen.
Gedurende die 40 jaar werden er vele activiteiten door de Hofvissers georganiseerd, waarbij naast de zomercompetitie senioren en de zomercompetitie 55+, de jeugdwedstrijden en de zomeravond-competitie in het Hofpark hoogtepunten waren. In de tijd, dat de jeugd nog nooit van een computer had gehoord, werd er gevist en massaal. Zo deden er soms meer dan 80 vissertjes mee aan de 3 daagse jeugdcompetitie onder de bezielende leiding van Hans en Lenie van Paassen en Nico van Zeijl.
De zomeravondcompetitie leverde meer dan 40 deelnemers op. Dat was ook het maximum, want meer plaats was er niet. Deze vier avonden was het een drukte van belang in het Hofpark, want vele mensen wilden de vissers in actie zien.
De prijsuitreiking vond dan plaats in de Hofboerderij en werd er nog uitgebreid nagepraat.

In de jaren daaropvolgend werd duidelijk, dat het bestuur van de Hofvissers steeds kleiner werd,
maar de leden van de diverse commissies hielpen de vereniging in stand te houden.
Het bestuur bestond rond het jaar 2004 nog uit twee officiële leden, nl. Jellie en Theo de Lange (!)
Het toenmalige clubblad werd geschreven en gedrukt door Theo de Lange en hun jongste dochter Wieke bracht de boekjes binnen Kwintsheul rond en Joke Pleizier in Wateringen. Het werd haast een onmogelijke situatie.
Toen in 2004 de SVBD (een vereniging die was ontstaan uit een fusie tussen de DHV en de Vlaardingse Hengelaarsvereniging) contact met de EWHV en de Hofvissers opnam om te praten over een eventuele fusie, was dat een oplossing.
Op 15 december 2005 was de fusie een feit en ging de HSV “de Hofvissers” op in de SVBD.
En zie nu. We vieren deze maand met elkaar het 100 jarig bestaan van de DHV (SVBD) en kennen we een ledenbestand van bijna 12.000 leden.

Wil je ook vissen?

Bestel nu jouw vispas en word direct lid van onze vereniging. Je mag dan in al onze wateren en de landelijk ingebrachte wateren van de vispas vissen, check altijd even de visplanner om te zien waar je mag vissen.