Skip to main content

Programma zaterdagcompetitie 2023

DatumWaterTijd
08-04-2023Vlaardingse Vaart07-00 tot 14.00
22-04-2023Voorns Kanaal Steigers07.00 tot 14.00
06-05-2023Voorns Kanaal Steigers 121 t/m 15007.00 tot 14.00
20-05-2023Voorns Kanaal Steigers 41 t/m 7907.00 tot 14.00
03-06-2023Oude-Rijn Nieuwerbrug – Bodegraven07.00 tot 14.00
01-07-2023Vlaardingse Vaart07.00 tot 14.00
15-07-2023Oude-Rijn Nieuwerbrug – Bodegraven07.00 tot 14.00
29-07-2023Amstel Drechtkanaal07.00 tot 14.00
12-08-2023Boonervliet07.00 tot 14.00
26-08-2023Wollebrand06.00 tot 14.00
09-09-2023Noord-Hollands Kanaal Landsmeer07.30 tot 14.00
23-09-2023Vlaardingse Vaart07.30 tot 14.00
07-10-2023Ringvaart Lijnden08.00 tot 14.00
14-10-2023Amstel-Drechtkanaal08.00 tot 14.00
21-10-2023Madestein08.30 tot 14.00

Wegen:

De weegspullen zullen worden uitgereikt aan de mensen die op kantnummer 1 en op het laatste nummer zitten. Deze mensen zullen die dag de gevangen vis wegen en noteren op de weeglijst.

Van de bovenstaande 15 wedstrijden tellen de 12 besten voor het eindklas­sement. Er wordt gevist op gewicht. Voor het puntenklassement wordt door de vereniging 3 ereprijzen be­schikbaar gesteld. Wij zoeken een nieuwe sponsor voor het gewichtsklassement.

Het betalen van het inleggeld moet voor de eerste gestort zijn op de rekening van de “ penningmeester”.

Puntenklassement:
De winnaar krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten, nr. 3 krijgt 3 punten etc. Degene die geen vis vangt krijgt evenveel punten als dat er deelne­mers in het vak aanwezig zijn. In­dien men niet aanwezig is, krijgt men evenveel punten als dat er deelnemers per vak aan de competitie zijn.

Afmelden is zeer belangrijk, want u kunt uw medevissers hierdoor ernstig duperen.

Wedstrijdduur:

Er wordt gevist van 7.00 tot 14.00 uur. Wedstrijden die om 7.30 uur be­gin­nen, duren tot 14.00 uur en die van 8.00 uur tot 14.00 uur en die 8.30 uur tot 14.00 uur. 

Loten:

Er zal worden geloot via de gesloten kokertjes.

De weegploeg heeft een lijstje met de namen van de deelnemers.

Daarop worden de gewichten vermeld en deze lijsten worden doorgegeven aan Theo de Lange. Hij maakt de lijst met uitslagen en mailt deze de aan de deelnemers.

Bovenstaand pro­gram­ma wordt zoveel mogelijk aangehouden.De sportcommissie kan echter altijd beslissen hiervan af te wijken. Degene die dan niet aanwezig is, heeft helaas pech gehad en krijgt het maximale aantal punten.

Aanmelden:

Het inleggeld bedraagt slechts € 30,-.

Opgeven kan bij Theo de Lange te Kwintsheul.tel. 06-23240221 of bij John de Lange 06-44760570. Mensen die gedurende de competitie nog mee willen gaan doen, kunnen bij John de Lange of Theo de Lange terecht. Er bestaat een mogelijkheid om een wedstrijd mee te vissen als introducé. Het inleggeld is dan € 5,00 per wedstrijd. Na de 6e wedstrijd (1 juli) is deelname aan de competitie niet meer mogelijk.

Afmelden:

Indien u niet aan een wedstrijd kunt deelnemen, bent u VER­PLICHT zich voor vrijdagavond 21.00 uur bij John de Lange tel. 06-44760570 of per mail John.de.das@ziggo.nl af te melden. Ook als u van plan bent om de rest van de compe­titie niet meer deel te nemen, dient u dit even te melden. In het verle­den is het voorgekomen dat we naar een ander water moes­ten uitwijken, omdat er mensen waren die zich niet hadden afgemeld en dat we daardoor dachten ruimte tekort te komen.

Als een ieder zich netjes afmeldt, kunnen derge­lijke problemen voorkomen worden en kan er zoveel mogelijk voor gezorgd worden dat een ieder in ieder geval redelijk uit de weg kan aan de water­kant.

Prijsuitreiking:

De datum van de prijsuitreiking wordt nader bepaalt en zal op de site verschijnen zodra het bekend is.

Wij hopen dat u zich in groten getale zult aan­mel­den voor deze competi­tie, want ons credo is nog steeds ” Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

Opgelet !!!. Voor alle wedstrijden, die onder de vlag van de SVBD district de Hofvissers worden gevist, telt paling, snoek en snoekbaars niet mee. Deze vis dient direct in hetzelfde water te worden terug gezet.