Skip to main content

Maand: april 2022

Bootwedstrijden 2022

nr datum lok naam gew punten
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas W. Middendorp 39800 1
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas H. Bijl 31880 2
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas R. Jongenotter 25200 3
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas A. Eberwijn jr. 24900 4
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas H. Endhoven 20200 5
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas A. v/d Bos 18060 6
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas A. Smit 14880 7
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas W. Thoen 13700 8
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas J. Boonstra 13500 9
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas P.Koornneef 10100 10
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas J. Zuurmond 9350 11
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas A. v Gaalen 8200 12
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas P. van Rijn 8170 13
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas H.van Nieuwkerk 5200 14
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas B. Loos 3170 15
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas H. Storm 1310 16
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas J. Lemmens 1160 17
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas E. van Dijk 70 18
Wed.1 4-9-2022 Foppenplas J. Heskes 0 19
Wed.2 7-5-2022 Jisp H. Bijl 31530 1
Wed.2 7-5-2022 Jisp P. van Nieuwkerk 31430 2
Wed.2 7-5-2022 Jisp H. Endhoven 22950 3
Wed.2 7-5-2022 Jisp R. Jongenotter 21950 4
Wed.2 7-5-2022 Jisp W. Middendorp 20220 5
Wed.2 7-5-2022 Jisp A. Smit 15890 6
Wed.2 7-5-2022 Jisp A. Eberwijn jr. 15510 7
Wed.2 7-5-2022 Jisp J. Heskes 12960 8
Wed.2 7-5-2022 Jisp H.van Nieuwkerk 10250 9
Wed.2 7-5-2022 Jisp A. v/d Bos 10030 10
Wed.2 7-5-2022 Jisp P. van Rijn 9930 11
Wed.2 7-5-2022 Jisp A. v Gaalen 9000 12
Wed.2 7-5-2022 Jisp W. Thoen 7800 13
Wed.2 7-5-2022 Jisp J. Zuurmond 5130 14
Wed.2 7-5-2022 Jisp A. v/d Kaaij 5040 15
Wed.2 7-5-2022 Jisp B. Loos 4950 16
Wed.2 7-5-2022 Jisp J. Lemmens 4460 17
Wed.2 7-5-2022 Jisp J. Boonstra 4200 18
Wed.2 7-5-2022 Jisp E. van Dijk 3840 19
Wed.3 28-5-2022 Kaag A. v Gaalen 23160 1
Wed.3 28-5-2022 Kaag J. Heskes 15510 2
Wed.3 28-5-2022 Kaag J. Lemmens 14610 3
Wed.3 28-5-2022 Kaag E. van Dijk 11250 4
Wed.3 28-5-2022 Kaag H. Bijl 11120 5
Wed.3 28-5-2022 Kaag A. Smit 10420 6
Wed.3 28-5-2022 Kaag J. Zuurmond 9700 7
Wed.3 28-5-2022 Kaag A. v/d Bos 8970 8
Wed.3 28-5-2022 Kaag P. van Nieuwkerk 8170 9
Wed.3 28-5-2022 Kaag H. Storm 8130 10
Wed.3 28-5-2022 Kaag H. Endhoven 8740 11
Wed.3 28-5-2022 Kaag W. Middendorp 5120 12
Wed.3 28-5-2022 Kaag P.Koornneef 4810 13
Wed.3 28-5-2022 Kaag A. Eberwijn jr. 4700 14
Wed.3 28-5-2022 Kaag A. v/d Kaaij 3530 15
Wed.3 28-5-2022 Kaag B. Loos 3230 16
Wed.3 28-5-2022 Kaag H.van Nieuwkerk 3150 17
Wed.3 28-5-2022 Kaag W. Thoen 3130 18
Wed.3 28-5-2022 Kaag K. Kaman 1310 19
Wed.3 28-5-2022 Kaag W. Thoen 3130 18
Wed.3 28-5-2022 Kaag K. Kaman 1310 19
Wed.4 18-6-2022 Jisp W. Middendorp 32840 1
Wed.4 18-6-2022 Jisp A. v Gaalen 24130 2
Wed.4 18-6-2022 Jisp P. van Nieuwkerk 15100 3
Wed.4 18-6-2022 Jisp J. Heskes 12080 4
Wed.4 18-6-2022 Jisp W. Thoen 10110 5
Wed.4 18-6-2022 Jisp J. Zuurmond 10070 6
Wed.4 18-6-2022 Jisp J. Lemmens 9340 7
Wed.4 18-6-2022 Jisp K. Kaman 6950 8
Wed.4 18-6-2022 Jisp P.Koornneef 6370 9
Wed.4 18-6-2022 Jisp H. Bijl 6260 10
Wed.4 18-6-2022 Jisp A. v/d Bos 4970 11
Wed.4 18-6-2022 Jisp B. Loos 4130 12
Wed.4 18-6-2022 Jisp H.van Nieuwkerk 3250 13
Wed.4 18-6-2022 Jisp J. Boonstra 3220 14
Wed.4 18-6-2022 Jisp E. van Dijk 2160 15

Selectiewedstrijden 2023

Ook in 2023 organiseert Sportvisserij Zuidwest Nederland weer selectiewedstrijden voor de verschillende nationale kampioenschappen. Hieronder staan de data en de parcoursen van de wedstrijden.Ook dit jaar kunnen deelnemers zich individueel opgeven via onze webwinkel. Het hoeft dus niet meer via de secretaris te lopen. Uiteraard kan de secretaris wel de aanmeldingen binnen zijn vereniging verzamelen en dan iedereen in één keer opgeven via de webwinkel.

Kijk voor een overzicht van alle wedstrijden in onze wedstrijd agenda. Reglementen, richtlijnen en uitslagen zullen daar bij de desbetreffende wedstrijd geplaatst worden.

Algemene ledenvergadering 2023

dinsdag 16 mei 2023

ALGEMENE  LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 16 mei 2023. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden PVV De Kulk, Watersportweg 38, 3138 HD te Vlaardingen.

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein.

AGENDA

01        Opening.

02        Vaststellen van de agenda.

03        Notulen van de op 27 september 2022 gehouden Algemene Ledenvergadering.

04        Ingekomen stukken.

05        Bestuursmededelingen.

06        Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.

07        Financieel verslag 2022 / verslag Kascommissie.

08        Begroting 2023/ Raming 2024 / Vaststellen contributie 2024 .

09        Jaarverslag 2022 SVBD, opgesteld door de secretaris.

            Pauze.

10        Ontwikkelingen Vispas inbreng viswater Landelijke lijst.

11        Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/Magazine/website/Karper Commissie.

12        Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.

13        Sluiting.

Toelichting punt 06.

Aftredend zijn de heren J. Holleman, D.J. Wilhelm, G. van Alphen en R. Jongenotter. Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, Theo t’ Hart en John in het Veld. De heer Theo t’ Hart is aftredend. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat.

Wilt u de vergadering bijwonen dan graag aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl Wees welkom.Deelnemende winkels omruilactie

Omruilactie vislood voor een alternatief loodverzwaring.

De Omruilactie loopt het hele jaar 2022 en zal in de opvolgende jaren door de vereniging zelf voortgezet worden bij evenementen en wedstrijden.

Alle sportvissers met een vispas of stadsvergunning kunnen bij de aangesloten winkels hun oude lood omruilen voor een setje alternatief.

Om iedereen gebruik te laten maken van deze omruil actie kan met 3 tot 5 stuks lood inleveren voor een gelijk aantal alternatieven.

De alternatieven in het onderstaande schema zijn nog niet geleverd maar worden na levering in de winkels bekend gemaakt op de website en Facebook.

SourcePro staaldropshot7,2roofvis
SourcePro staaldropshot10,6roofvis
SourcePro staalcasting sinker14allround
SourcePro staalcasting sinker21allround
SourcePro tungstenjighead7,2roofvis
SourcePro tungstenjighead10,6roofvis

Deelnemende winkels

Bij de volgende winkels kunt u terecht voor de omruilactie

Wout van Leeuwen Hengelsport
Hengelsport Westland
Henk Koster Hengelsport
Hengelsport Oostland
Dierenshop Rijswijk
De Sportvisser Den Haag

Lood inleveren voor alternatief

Inruilactie vislood van start

11 november 2023

Vanaf maandag 4 april kunnen hengelsporters in het beheergebied van Delfland drie stuks vislood gratis inruilen voor een milieuvriendelijk alternatief. Dit is een van de acties die Hengelsportvereniging Sportvisserijbelangen Delfland (SVDB) en Delfland nemen om het gebruik van vislood uit te bannen. Hoogheemraad Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij.

Vislood is een product dat in het milieu terecht komt als lood loslaat/loskoppelt van het vistuig of het vistuig zelf beschadigd raakt. Omdat er in Nederland veel gevist wordt en dit deels op vaste stekken gebeurt, hoopt het verloren lood zich lokaal op. Een ophoping van zware metalen, zoals lood, in het milieu kan zeer onwenselijke effecten op aquatische evertebraten, vissen en andere wilde dieren hebben.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat lood verschillende vormen kent en dat vooral het opgeloste lood voor het milieurisico zorgt. Evertebraten worden blootgesteld aan de opgeloste lood concentraties terwijl vissen en andere dieren het vislood ook kunnen binnenkrijgen tijdens het zoeken naar voedsel. De stichting Gezond Water heeft de Wetenschapswinkel gevraagd of het mogelijk is te onderzoeken welke risico’s dergelijk lood met zich mee kunnen brengen voor het aquatische zoetwatermilieu in Nederland.

Uit beschikbare gegevens van diverse meetlocaties blijkt volgens de onderzoekers dat het jaarlijks gemiddelde in heel Nederland onder de milieukwaliteitseis (JG-MKE) van 1,2 µg/L vrij-opgelost lood ligt, slechts sporadisch is een gemeten waarde boven de 1,2 µg/L gerapporteerd. Bovendien blijkt de giftigheid van lood afhankelijk van enkele watercondities, zoals zwevende stof in de waterkolom, water hardheid, en pH.

Een dosis-effect relatie is onderzocht met waterslakjes, met 4 verschillende dichtheden van 3 mm splitlood (0, 4, 20, 100 loodjes per pot met 1 liter water) zowel met als zonder laagje van 2 cm fijn sediment. De waterslak Physella acuta ondervond geen effecten van lood op sterfte, maar in vergelijking met de controle groep was de groei van de slakken significant lager bij 4 loodjes per pot met 1 liter water met sediment.

De conclusie van de onderzoekers is dat het realistische risico voor waterdieren van opgelost lood dat vrijkomt uit vislood in Nederlandse watersystemen nog lastig in te schatten is. Hiervoor is meer inzicht nodig in bijvoorbeeld de looddichtheid op populaire vislocaties, de mate waarin het vislood aan de sedimentoppervlakte ligt, de verdunningsfactor (doorstroomsnelheid), de sedimentatie snelheid van zwevende deeltjes (afdekking lood), en invloed van baggeren.

Een deel van de sportvissers gebruikt nog lood als verzwaring en als werpgewicht. Als de visser zijn lood verliest, blijft het achter in het water. Lood is een zeer zorgwekkende stof die schadelijk is voor de gezondheid en niet thuishoort in het water. In de Green Deal Sportvisserij Loodvrij werken Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de waterschappen en brancheorganisatie Dibevo samen om lood in de hengelsport te stoppen.

Hengelsportvereniging SVBD heeft in dat kader besloten om vanaf 1 januari 2022 al het vislood zwaarder dan 50 gram te verbieden en dit stapsgewijs af te bouwen naar 10 gr in 2025 en nul in 2027. Recent is een eerste gebied van 65 hectare ingesteld waar helemaal niet meer met lood gevist mag worden. Daar houdt de vereniging zelf toezicht op.

Voor de waterbewuste hengelsporter zijn milieuvriendelijke alternatieven verkrijgbaar van materialen zoals: beton, steen, composiet en staal. Door over te gaan op deze alternatieven beschermen hengelsporters het leven in en rond het water, dus ook de vis! Voorzitter van de SVBD Theo Stremme nodigde hoogheemraad Marcel Belt uit bij een van de omruilpunten.

Theo: “Veel van onze leden vissen allang loodvrij. Maar sommige hengelsporters vinden het lastig om te breken met een oude gewoonte. De inruilactie moet juist hen een zetje geven, zodat ze kunnen zien en ervaren dat er voldoende goede alternatieven zijn. Wij hengelsporters houden natuurlijk veel van het water en de natuur en door te stoppen met lood nemen wij ook verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit.”

Marcel Belt: “Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water. Lood in het water hoort daar natuurlijk niet bij. Ik ben blij dat veel hengelsporters om die reden al kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven. Delfland draagt bij aan deze inruilactie om te stimuleren dat het gebruik van lood helemaal wordt uitgebannen.”

Het vislood kan op vertoon van je vispas worden ingeruild bij zes hengelsportwinkels in ons gebied. Er zijn in totaal 15.000 stuks alternatief gewicht beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website van je vereniging of van die van de SVBD.

Het bestuur.

Green Deal SVBD

Van lood naar alternatief loodgebruik

In dit vijfjarenplan van de SVBD “van lood naar loodvrij” hebben wij de loodvrije Roofvis en Karper wedstrijden meegenomen die vanaf 2018 al loodvrij gevist worden.

De Sportvisserijbelangen Delfland start met het project sportvisserij loodvrij vanaf 01-01-2022 met het project om in drie stappen te werken naar een loodvrije sportvisserij voor 2027.

Er is een actie waarbij je gratis 3 stukjes lood kan omruilen voor een loodvrij alternatief, bekijk hier welke winkels aan deze actie meedoen. Dit om op een makkelijke manier te wennen aan loodvrij.

Inleiding

Sportvisserij Nederland werkt samen met de Rijksoverheid, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen en Dibevo aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit is een gezamenlijk programma wat als doel heeft het loodgebruik in de hengelsport terug te dringen en uiteindelijk te stoppen (doel 2027). SportvisserijBelangen Delfland (SVBD) wil vanuit een complete aanpak een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van vislood. Dit projectplan beschrijft op welke wijze SVBD loodvrij vissen gaat promoten onder haar leden en het gebruik van lood geleidelijk gaat terugdringen in haar viswateren.

Projectbeschrijving

De SVBD promoot in haar magazine het gebruik van loodalternatieven en gaat het loodgebruik in haar wateren terugdringen door in te zetten op een viertal sporen:

Het organiseren van loodvrije wedstrijden en evenementen (2018)
Het verbieden van het gebruik van (zware) loodgewichten (2022)
Het communiceren via o.a. haar magazine, website en sociale media (2019)
Het instellen van een pilotgebied (2022)
Daarnaast neemt SVBD samen met het Hoogheemraadschap van Delfland het initiatief binnen de visstandbeheercommissie (VBC) Delfland om een grote inruilactie van lood voor loodvrije alternatieven op te zetten.

De sporen A t/m C worden hieronder kort beschreven. Het pilotgebied (spoor D) wordt vervolgens uitgebreider toegelicht.

A)Het organiseren van loodvrije wedstrijden en evenementen
Alle karper- en roofviswedstrijden worden volledig loodvrij gevist. In 2018 is hier reeds mee gestart en dit zal ook de komende jaren worden gecontinueerd. Bij wedstrijden worden tevens flyers uitgedeeld en voorbeelden van loodalternatieven geshowd en waar mogelijk ook uitgedeeld onder deelnemers. Het gaat hierbij om vele ± 200 viswedstrijden per jaar en om vele duizenden sportvissers die hier mee worden bereikt.

B) Het verbieden van het gebruik van (zware) loodgewichten
De Algemene Ledenvergadering van de SVBD heeft in 2019 besloten om al het vislood zwaarder dan 50 gram vanaf 2022 te verbieden. Dit besluit zal vanaf deze datum worden opgenomen in de vergunningsvoorwaarden. Op de viswateren van SVBD is vissen met gewichten boven de 50 gram niet noodzakelijk en voor deze zwaardere gewichten zijn prima alternatieven voor lood verkrijgbaar.
Met ingang van 2025 zal SVBD het verbod op het gebruik van vislood uitbreiden naar alle werpgewichten/verzwaringen zwaarder dan 10 gram. Dit om de lichte sportvisserij te ontzien zoals de vaste stok wedstrijdvisserij en het lichtere federeren en roofvissen.

C) Het communiceren via o.a. magazine, website en sociale media
SVBD communiceert al regelmatig over loodvrij vissen in haar magazine. Met ingang van 2019 is men reeds begonnen om in elke editie een pagina vast te benutten om loodvrij vissen en de acties van SVBD op dit thema te promoten. Ook zullen de website, nieuwsbrief en sociale media van SVBD hiervoor worden gebruikt. Bij evenementen zullen posters en flyers van Sportvisserij Loodvrij worden verspreid en zal ander promotiemateriaal zoals een rolbanner worden gebruikt.
Daarnaast zullen posters en flyers worden verspreid bij hengelsportwinkels, clubhuizen en jachthavens in de regio.
Verder zal SVBD bij verschillende acties en activiteiten, en in het bijzonder bij de opening van het pilotgebied, lokale en regionale media uitnodigen en betrekken bij de communicatie.
SVBD zal tevens andere hengelsportmedia, zoals Hét VISblad en naastgelegen hengelsportverenigingen met magazines, aanmoedigen om over de stappen die SVBD neemt in het kader van loodvrij vissen te communiceren.

D) Het instellen van een pilotgebied
SVBD gaat met ingang van 1 januari 2022 ongeveer een derde deel (circa 65 ha) van de West Boezem instellen als loodvrij pilotgebied waar het vissen met lood wordt verboden.

Vanaf 2025 zal de SVBD het pilot gebied uitbreiden met nog eens 65 ha dit tweede gedeelte zal zo gepositioneerd worden dat de alle wedstrijdtrajecten buiten het loodvrije pilotgebied liggen.

Op deze manier liggen alle wedstrijdtrajecten buiten de twee pilot gebieden reden hiervoor is dat nog niet voor alle vormen van sportvisserij – met name voor de witvisserij – goede bruikbare alternatieven beschikbaar zijn.

Projectresultaat

In 2022 is het pilotgebied ingesteld, is het gebied voorzien van bebording met duidelijke informatie en zijn alle sportvissers die hier frequent vissen geïnformeerd over het project.

Scope van het project

Tot het pilotgebied behoren de volgende viswateren:

Vlaardinger vaart: vanaf boerderij Vlaardingsekade 2636 BD Schipluiden (51.962057, 4.312708) tot aan Vlaardingen 3137 ZK (51.937997, 4.330137);
Foppenplas: volledig;
Noordvliet: Maasland vanaf Vlaardinger vaart tot aan Trekkadepad Maasland (51.929694, 4.275925);
Middelvliet: vanaf Vlaardinger vaart tot aan Foppenpolderpad 1-9 3155 EA Maasland (51.929694, 4.279404);
Boonervliet: vanaf Vlaardinger vaart tot aan de Zuidbuurt 5 3141 EN Maassluis (51.921204, 4.276516);
Bommeer: volledig, Maasland (51.935138, 4.307048).
Een overzichtskaart staat hieronder (klik voor vergroting)


Uitgangspunten en randvoorwaarden

SVBD is trekker van dit project en wordt op verzoek ondersteund door Sportvisserij Nederland. Medewerking van andere partijen is noodzakelijk om het project tot een succes te maken:

  • Hoogheemraadschap Delfland: draagvlak project en externe communicatie;
  • Lokale (hengelsport)winkels: voor promotie en communicatie van het pilotgebied;
  • Omliggende gemeenten, te weten Maassluis, Vlaardingen en Midden-Delfland: medewerking bebording en draagvlak project.
  • Werkwijze

Onderstaande ziet vooral toe op spoor D, instellen pilotgebied.

Bebording

Sportvisserij Nederland ontwerpt en laat in samenspraak met SVBD borden maken met daarop informatie over het pilotgebied, loodvrij vissen en de verkrijgbaarheid van loodalternatieven. Op de borden worden de logo’s van alle partners getoond. Een voorbeeld van een dergelijk bord staat in bijlage 2. De borden komen bij alle toegangswegen van het pilotgebied te staan. De plaatsing van de borden wordt door SVBD afgestemd met de gemeenten.

Controle

Controleurs van SVBD die actief zijn op deze wateren delen flyers uit bij hun controlerondes en informeren de sportvissers over de mogelijkheden van loodvrij vissen. Een en ander is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.

Opening pilotgebied

Bij de start van het project worden door SVBD alle projectpartners en regionale pers uitgenodigd. De communicatie rondom de opening wordt afgestemd met Hoogheemraadschap Delfland. SVBD voegt op VISplanner en in de vergunningsvoorwaarden een passage toe bij deze wateren over loodvrij vissen.

Projectbeheersing

Planning

September 2021afstemming Hoogheemraadschap Delfland en gemeenten
Oktober 2021bebording ontwerpen, bestellen en plaatsen
December 2021informeren hengelsportwinkels, jachthavens, etc.
posters en flyers bestellen en verspreiden
persbericht en communicatie voorbereiden
1 januari 2022visevenement(en) voor opening organiseren
start project: al het bovenstaande gereed

Evaluatie en bijstelling

SVBD zal jaarlijks alle sporen en acties m.b.t. sportvisserij loodvrij evalueren en haar bevindingen delen met o.a. Sportvisserij Nederland en de VBC Delfland. SVBD heeft de intentie om met ingang van 2024 het pilotgebied uit te breiden. Tussentijdse evaluatie en ontwikkelingen kunnen er echter voor zorgen dat dit wijzigt.

In drie stappen naar een loodvrije toekomst

STAP 1 (01-01-2022)

Om de loodreductie van 30% te halen, die voor 2021 afgesproken was, is besloten om vanaf 01-01-2022 te starten met een loodverbod voor gewichten boven de 50 gram. Dit geeft alle lichte sportvisserij nog even de vrije keus, maar met het loodverbod boven de 50 gram halen wij met gemak de loodreductie van 30%. Dan start SportVisserijBelangen Delfland een totaal loodvrij pilotgebied van ± 65 hectare in Midden-Delfland (zie voor de details de grote kaart van het gebied). Dit zal ter plaatse worden aangegeven met borden, maar het zal ook in het nieuw uit te brengen viswaterboekje (witgele boekje) en de VISplanner komen te staan. Verder zullen de stappen, die wij gaan zetten binnen de Green Deal, op de website en Facebookpagina van de vereniging vermeld worden.

STAP 2 (01-01-2025)

Om richting de loodvrije sportvisserij in 2027 te werken, gaat het loodverbod boven de 10 gram in vanaf 1 januari 2025 voor alle sportvisserij. Dan hebben de producenten nog twee jaar de tijd om de kleine loodvervangers te verbeteren voor de echte lichte sportvisserij. Denk daarbij vooral aan het wedstrijdvissen, het lichtere pen-vissen op de karper, enzovoort. De kleine loodvervangers zijn nog te grof (groot) en te hard (scherp), omdat zij bestaan uit te harde materialen. Hierdoor raken de dunne lijnen van 0.08, 0.09 en 0.10 millimeter, die men gewend is te gebruiken bij de wedstrijdvisserij met de vaste stok, nog te snel beschadigd.

Het pilot gebied loodvrij zal met nog eens met 65 ha uitgebreid worden met een loodverbod.

STAP 3 (01-01-2027)

In stap drie heeft sportvisserij in Nederland geen zeggenschap meer. Vanaf 2027 is het verboden te vissen met lood in de hengelsport.

SportVisserijBelangen Delfland neemt met deze stappen de regie in eigen handen en biedt de leden ruim de tijd zich te oriënteren op de alternatieve producten in de hengelsportwinkels. Wij, sportvissers, kunnen dan naar het beste alternatief zoeken, dat past bij onze persoonlijke sportvisserij. Met deze stappen hebben wij vijf jaar de tijd om het lood in onze tackle box om te zetten naar een alternatieve verzwaring en daarmee staan wij eind 2026 klaar om in 2027 probleemloos door te vissen bij een visserijcontrole.

Contact en vragen:

SportvisserijBelangen Delfland
Theo Stremme
06-47544111
voorzitter@svbdelfland.nl

Kantwedstrijden 2022

wedstrijd nr datum lok naam gew punten
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart R. Jongenotter 5860 1
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart H. Bijl 5370 1
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. v/d Kaaij 3240 2
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart E.Muilwijk 2600 2
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. Eberwijn jr. 2780 3
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. Smit 1950 3
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart H. Endhoven 2440 4
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart J. Boonstra 1550 4
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart W. Thoen 1560 5
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart A. v/d Bos 1540 5
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart J. Zuurmond 1110 6
1 2-4-2022 Vlaardingsevaart C. Rietdijk 0 7

wedstrijd nr datum lok naam gew punten
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) H. Bijl 14000 1
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) R. Jongenotter 4180 1
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) A. v/d Stap 12020 2
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) J. Zuurmond 1120 2
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) R. Boeters 3410 3
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) J. Boonstra 1070 3
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) A. Smit 2750 4
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) W. Thoen 100 4
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) E.Muilwijk 880 5
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) H. Endhoven 850 5
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) B. Loos 0 8
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) A. v/d Kaaij 0 8
2 16-4-2022 Ringvaart (lijnden) P. van Rijn 0 8
wedstrijd nr datum lok naam gew punten
3 30-4-2022 Rottemeren R. Jongenotter 12680 1
3 30-4-2022 Rottemeren A. van Gaalen 7880 1
3 30-4-2022 Rottemeren R. Boeters 8950 2
3 30-4-2022 Rottemeren W. Thoen 4340 2
3 30-4-2022 Rottemeren H. Bijl 6690 3
3 30-4-2022 Rottemeren B. Loos 1060 3
3 30-4-2022 Rottemeren A. v/d Stap 5660 4
3 30-4-2022 Rottemeren H. Endhoven 990 4
3 30-4-2022 Rottemeren A. v/d Kaaij 5540 5
3 30-4-2022 Rottemeren J. Boonstra 140 5
3 30-4-2022 Rottemeren E.Muilwijk 340 6
3 30-4-2022 Rottemeren J. Zuurmond 0 9
3 30-4-2022 Rottemeren W. Middendorp 0 9
3 30-4-2022 Rottemeren A. Smit 0 9
3 30-4-2022 Rottemeren A. v/d Bos 0 9
wedstrijd nr datum lok naam gew punten
4 14-5-2022 Amsteldrecht A. v/d Stap 39940 1
4 14-5-2022 Amsteldrecht H. Endhoven 24820 1
4 14-5-2022 Amsteldrecht R. Jongenotter 39370 2
4 14-5-2022 Amsteldrecht E.Muilwijk 20200 2
4 14-5-2022 Amsteldrecht H. Bijl 29740 3
4 14-5-2022 Amsteldrecht R. Boeters 15870 3
4 14-5-2022 Amsteldrecht B. Loos 7570 4
4 14-5-2022 Amsteldrecht A. Smit 11700 4
4 14-5-2022 Amsteldrecht J. Boonstra 6000 5
4 14-5-2022 Amsteldrecht W. Thoen 6650 5
4 14-5-2022 Amsteldrecht J. Zuurmond 1930 6
4 14-5-2022 Amsteldrecht A. v/d Bos 3450 6
4 14-5-2022 Amsteldrecht P. van Rijn 740 7