Algemene ledenvergadering 2023

dinsdag ????? 2023

ALGEMENE  LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar algemene Ledenvergadering op dinsdag -?????? 2023. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft (rechts vanĀ  IKEA)

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA

Vergaderstukken zijn opvraagbaar bij het secretariaat en aanwezig op vergadering. Wilt u de vergadering bijwonen dan graag i.v.m. eventuele corona maatregelen aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl. Wees welkom ; KOM WEL

Locatie:
WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft, (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

Scroll naar top