Algemene ledenvergadering 2022

31 mei 2022

ALGEMENE  LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

In verband met nog mogelijke corona-maatregelen bestaat de mogelijkheid dat de vergadering uitgesteld moet worden. Mededelingen hierover kunt u lezen op onze website en Facebook.

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar Algemene Ledenvergadering op dinsdag 31 mei 2022. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft (rechts van  IKEA)

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen van de op 23 september 2021 gehouden Algemene Ledenvergadering.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Bestuursmededelingen.
 6. Vrijwilliger van het jaar.
 7. Verkiezing bestuur/verkiezing Kascommissie.
 8. Financieel verslag 2021 / verslag Kascommissie.
 9. Begroting 2022/ Raming 2023 / Vaststellen contributie 2023 .
 10. Jaarverslag 2021 SVBD, opgesteld door de secretaris.

Pauze.

 • 11.Ontwikkelingen Vispas inbreng viswater Landelijke lijst.
 • 12.Bespreking viswater/viswaterbeheer/jeugd/Magazine/website/Karper Commissie.
 • 13.Wat verder ter tafel komt/Rondvraag.
 • 14.Sluiting.

Toelichting punt 6.

Aftredend is de Theo Stremme Deze heeft te kennen gegeven zich herkiesbaar te stellen.

De Kascommissie bestaat uit de heren W. Bakhuizen, Mike Tukker en F van Paassen. Eventuele tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten kunnen zich tot 10 dagen voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij het secretariaat. Vergaderstukken zijn opvraagbaar bij het secretariaat en aanwezig op vergadering. De financiƫle stukken zijn aan te vragen via penningmeester@svbdelfland.nl. Wilt u de vergadering bijwonen dan graag i.v.m. eventuele corona maatregelen aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl Wees welkom.

Locatie:
WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft, (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

Scroll naar top