Extra algemene ledenvergadering 2022

dinsdag 27 september 2022

ALGEMENE  LEDENVERGADERING SPORTVISSERIJBELANGEN  DELFLAND

Het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland nodigt U hierbij uit tot het bijwonen van haar extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 september 2022. Aanvang: 20.00 uur. De vergadering zal worden gehouden in het WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft (rechts vanĀ  IKEA)

Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

AGENDA

  1. Opening.
  2. Vaststellen van de agenda.
  3. Notulen van de op 13 mei 2022 gehouden Algemene Ledenvergadering.
  4. Ingekomen stukken.
  5. Bestuursmededelingen.
  6. Ontwikkeling Vispas en federatie SZWN.
  7. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
  8. Sluiting.

Vergaderstukken zijn opvraagbaar bij het secretariaat en aanwezig op vergadering. Wilt u de vergadering bijwonen dan graag i.v.m. eventuele corona maatregelen aanmelden bij secretaris@svbdelfland.nl. Wees welkom ; KOM WEL

Locatie:
WestCord Hotel, Olaf Palmestraat 2, 2616 LM Delft, (rechts van IKEA). Parkeren kunt u op het eigen parkeerterrein van het Hotel.

Scroll naar top