Skip to main content

Update herinrichting van het “plasje van Zegwaard” nu project met lange adem !

Update herinrichting van het Plasje van Zegwaard /Zegwaardplas.

In oktober 2023 stond er een heel weekend gepland om volop aan de slag te gaan rondom het plasje van Zegwaard. In overleg met de gemeente Delft hebben wij dit weekend toen om veiligheidsredenen afgelast. Maar hoe staat het er nu eigenlijk voor met het plasje van Zegwaard? Dat lees je in deze update.

Begin november is er aan het plasje van Zegwaard een overleg geweest tussen onze afdeling Delft en de vertegenwoordigers van de groenvoorziening van de gemeente Delft. Hierbij hebben we een ronde gelopen rondom de plas en eigenlijk kwam toen pas het inzicht in hoeveel werk we hier moeten gaan verzetten. Veel dode of zwakke bomen langs de waterlijn die deels of zelfs geheel in het water staan of liggen, overhangende bosschages die wel tot 2 meter over de oeverkant uitsteken en verder groeien het water in en een dichtgegroeid slootje om wat ooit een eilandje was. Kortom: werk aan de winkel!

Gelukkig staat de gemeente Delft er net zo in als de SVBD, er moet iets gebeuren. Maar dat dit niet in een weekendje gaat lukken, daar waren we al snel over uit. Dit wordt een plan dat, als het in een keer uitgevoerd wordt, enkele weken in beslag gaat nemen. Daarom is er vanuit de gemeente het voorstel gedaan om een plan van aanpak op te stellen, waarbij het werk verdeeld wordt in meerdere periodes. Hiermee gaan de vertegenwoordigers groenvoorziening van de gemeente mee aan de slag.

En dat de gemeente graag wil en ook de koe bij de horens pakt was wel te merken, want het slootje rondom het eilandje is al helemaal gemaaid. Er is weer een echte sloot ontstaan. Deze sloot wordt nog gebaggerd tot circa 70 cm diepte, waarbij ook de vele wortelkluiten van het riet dat er stond worden verwijderd. Anders staat het slootje volgend jaar alweer helemaal vol met riet. Dit moet het paaigebied van de plas worden. Vanuit de vereniging wordt nog gekeken of we er misschien goed aan doen om hier bijvoorbeeld nog vissenbossen in te plaatsen. 

De andere stap die de gemeente als eerste wil gaan zetten is het terugsnoeien van de wilg, want ondanks dat dit een treurwilg is ziet deze er op dit moment wel heel treurig uit. De wilg is volledig uit zijn verband gegroeid en er breken steeds meer grote takken af. Ook staat de wilg scheef richting het water en we willen natuurlijk niet dat de boom omgaat het water in. Helaas heeft het herfstweer er voor gezorgd dat de grond richting dit deel van de plas zo drassig is geworden, dat het lastig is om met groot materieel deze zijde te bereiken. Dit zal vermoedelijk dus gaan gebeuren in het voorjaar. En dan wordt er waarschijnlijk ook een begin gemaakt met het snoeien van de bosjes en boompjes rondom de sloot.

De vraag die wij als SVBD veel krijgen als we daar rondlopen is of er nog vis uitgezet gaat worden op het plasje. Het antwoord daarop is vooralsnog een nee.

Helaas is de oorzaak van de vorige vissterfte nog niet boven water en wij als SVBD willen daarom nog geen vis uitzetten. Dit om te voorkomen dat er binnen no time weer een vissterfte is en wij voor niets vis uitzetten. Naast dat dit zonde zou zijn van de vis is het ook zonde van de centen wat zo een uitzetting kost. Mocht er in de toekomst duidelijkheid komen over de sterfte en mochten we er vis in kunnen gaan zetten zullen we zeker een onderhoudsuitzetting doen. Maar voor nu moeten we het doen met de vis die er op dit moment op zwemt. En die zwemt er zeker weten nog.

Kortom, het plasje van Zegwaard wordt dus niet een plannetje dat in de vergetelheid verdwijnt, maar meer een project van de lange adem. Wij zullen jullie op de hoogte houden middels updates of als wij weer een dag kunnen organiseren voor werkzaamheden rondom het plasje van Zegwaard (of andere projecten natuurlijk) horen jullie dit van ons. 

Robert Steiger, voorzitter afdeling Delft