Kleine update over de maaiprotocollen

 

Ik weet dat op de site geen bericht heeft gestaan over de nieuwe maaiprotocollen maar dat is nog terug te vinden op onze Facebook.

Dit is een update over het maaibeleid.

De evaluatie is besproken in het VBC en de uitkomst is beter dan verwacht. De pilot is gestart in de Holy-wijk te Vlaardingen, maar ook daarbuiten is dit al voorzichtig toegepast. Maar oude gewoonten leert men langzaam af. In een karper bestand heeft men elk jaar rond de 7% mortaliteit. Het aantal dode vissen in de Holy-wijk lag veel lager dan de 7%. Door gefaseerd maaien kon men op kwetsbare gedeelten groen laten staan in de watergangen. In zeer goede samenwerking tussen de Gemeente en de Sportvisserij met ondersteuning van het Hoogheemraadschap Delfland, is er netter, beter en veel meer gemaaid met de maaikorf vanaf de kant, in plaats van met de maaiboot.

 

Het vertrouwen groeit, toch zeker bij deze schrijver in de samenwerking tussen de partijen.

Zoals de meesten weten heeft men voor het schonen en rieten van de watergangen de duikers doorgespoten. Dat levert ten eerste een betere doorstroom, en in de winter meer ruimte voor de vis om te schuilen bij vorst. Dit heeft ook een migratie verbetering gebracht, om de duikers door te spuiten heeft men de roosters moeten verwijderen. Maar we zijn er nog niet, het is een flinke stap voorwaarts. Vlaardingen is begonnen is met het schonen/bladvissen rond de duikers en het verdiepen voor de duiker, wat in het Inrichtingsmaatregelen stadsvijvers van de SVBD al beschreven staat te zien op de tekening. Allemaal maatregelen die helpen bij het openhouden van de duikers. En ja, er blijven in de maaiprotocollen altijd punten te verbetering. Wij de SVBD zijn blij met de stappen die gezet zijn, dit is niet alleen om vissterfte te voorkomen, dit is een verbetering voor de hele FAUNA. Helaas zal het zonder problemen nooit lukken, dus blijven we kritisch meekijken en proberen ons steentje bij te dragen. Dan het volgende hekel punt het BAGGEREN, maar nu eerst alles weer bemonsteren en waar nodig verantwoord vis uitzetten.

 

Viswaterbeheer.