Spiegelkarper uitgezet Nieuwelant park Vlaardingen

 
Zoals de meesten leden wel weten heeft de afd. Vlaardingen in 2017 een visstandbemonstering gedaan in het NLP. De uitkomst daarvan was niet bemoedigend, zelfs slecht.
Om hier vis uit te kunnen zetten is een lange weg geweest, maar de plannen voor dit park zijn klaar en begonnen. Het begin is gemaakt met een uitzetting van spiegelkarper, lokale sportvissers zijn bang dat er alleen nog maar uit karper uitgezet wordt, nee, er wordt ook aan het soorten bestand gewerkt.
Om het soorten bestand te herstellen zullen we over een periode van 3 jaar gefaseerd vis uitzetten om het huidige bestand te ondersteunen en te herstellen.
De roofvis zal naar verwachting mee herstellen als het bestand weer groter wordt, de kleinere soorten zullen gebruik moeten maken van de schuilmogelijkheden om te herstellen naar de verschillende jaarklasse. We beginnen net als de Karper Commissie (KC) en de SZWN op de Boonerlucht met het plaatsen van visbossen en schuilmogelijkheden tegen aalscholverpredatie, dit is duur en vraagt om vrijwilligerswerk, maar dit gaat ons met hulp zeker lukken.
Deze kleinere projecten worden uitgevoerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap Delfland en de Gemeente Vlaardingen.
 
Hierbij moet wel vermeld worden dat in het paaigebied borden komen te staan die aangeven wanneer er niet gevist mag worden.
 
Afdeling Vlaardingen
Viswaterbeheer.