Aanvraag Decorumbeleid

Aanvraagformulier Decorumbeleid

Voor het voordragen van een Sportvisserijbelangen Delfland-lid voor `lid van verdienste` of `erelid`, moet men onderstaande gegevens volledig invullen. Alleen dan wordt de aanvraag door het bestuur van Sportvisserijbelangen Delfland in behandeling genomen.

Ondergetekenden dragen onderstaand lid van Sportvisserijbelangen Delfland voor als: (aankruisen wat van toepassing is)

  • Lid van verdienste
  • Erelid

Voorgedragen lid

Achternaam:……………………………………………………………………………………

Voornaam:………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………

Postcode + Woonplaats:……………………………………………………………………………………

Lid sinds (alleen jaartal invullen)

Motivatie (schrijf hier waarom hij/zij voorgedragen wordt): …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Naam aanvrager 1: …………………………………………………………………………..

Vispasnummer aanvrager1: ……………………………..

Adres aanvrager1:……………………………………………………………………………

Telefoonnummer aanvrager 1:………………………………………………………………

Handtekening aanvrager 1:

 

Naam aanvrager 2: …………………………………………………………………………..

Vispasnummer aanvrager 2: ……………………………..

Handtekening aanvrager 2:

 

Naam aanvrager 3: …………………………………………………………………………..

Vispasnummer aanvrager 3: ……………………………..

Handtekening aanvrager 3:

 

Datum: ….-…….-……….

Stuur het ingevulde formulier naar: SVBD, Postbus 365, 3130 AJ Vlaardingen of mail het gescande formulier naar secretaris@svbdelfland.nl

Nog vragen over de aanvraag voordracht, voor Ere lid / Lid van verdienste  mail :

Naam: Dhr. D.J. Wilhelm
Functie: Secretaris
Email: secretaris@svbdelfland.nl

Aanvraagformulier decorumbeleid.

Scroll naar boven