Richtlijnen en afspraken voor het organiseren van witvis-wedstrijden op

“Verenigingswater van SportvisserijBelangen Delfland”

 

INHOUD:

 

1 HET AANVRAGEN VAN WITVIS-WEDSTRIJDEN OP “Verenigingswater SVBD

1.1 INLEIDING

1.2 Aanvraag wedstrijden via de website www.svbdelfland.nl/wedstrijden/

1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING

1.4 Vergoedingen wedstrijden

1.5 Wedstrijd reglement

 

1 Het aanvragen van witvis-wedstrijden op “SVBD verenigings” water

1.1 Inleiding

Het wedstrijdvissen in georganiseerd verband binnen het gebied van SportvisserijBelangen Delfland is een belangrijke activiteit.

Wedstrijdvisserij is evenals in andere takken van sport sterk bepalend voor de beeldvorming van de activiteit, het beleid van de organisatie, de materiaalontwikkeling e.d.. Om het wedstrijdvissen op viswateren van onze vereniging jaarlijks in goede banen te kunnen leiden heeft het bestuur besloten voorwaarden te stellen aan het aanvragen en organiseren van wedstrijden op haar wateren.

 

1.2 Aanvraag wedstrijden via de website www.svbdelfland.nl/wedstrijden/

Wedstrijden dienen aangevraagd te worden via onze website. U vindt het aanvraag formulier op onze website (www.svbdelfland.nl) onder het tabblad “wedstrijden”.

 

 1. U dient het formulier wedstrijd aanvragen volledig in te vullen.
 2. Na het aanvragen van de wedstrijd(en) ontvangt u een bevestigingsmail. Let op! Dit is nog niet de toestemming! Na goedkeuring ontvangt u de toestemming, ook per mail. Print deze uit en neem hem mee naar het water, want dit is de schriftelijke toestemming die u bij eventuele controle dient te kunnen tonen. Overigens ontvangt u voor de wedstrijden die vóór 15 februari enig jaar aangevraagd zijn pas de definitieve toestemming tegen het eind die maand. Dit geeft ons de mogelijkheid om zoveel mogelijk wedstrijden in te passen.
 3. Het betreft hier uitsluitend de aanvraag voor het houden van wedstrijden op verenigingswater van de SVBD.
 4. Maximaal te claimen visplaatsen/steigers is gelijk aan het aantal deelnemers.
 5. Aantal deelnemers dienen aaneengesloten een wedstrijd parcours te vormen.

 

1.3 Wedstrijdsoorten en vergoedingenregeling

SportvisserijBelangen Delfland onderscheidt de volgende wedstrijden:

 • wedstrijden onder leiding van SportvisserijBelangen Delfland;
 • wedstrijden georganiseerd door afdelingen van Sportvisserij Belangen Delfland;
 • jubileumwedstrijden van leden verenigingen in het kader van 25-, 50-, 75- en 100 jarig bestaan;
 • wedstrijden georganiseerd door onze zusterverenigingen zijnde GHV of Groot Rotterdam;
 • wedstrijden, die worden georganiseerd door andere organisaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen profit en non-profit organisaties.

Voor de toewijzing van de data voor het houden van de hierboven genoemde wedstrijden is de volgorde van deze opsomming bepalend.

De hoogte van de vergoedingen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. De toestemming voor het houden van wedstrijden wordt pas verleend op het moment dat de eventuele vergoeding is ontvangen. De vergoeding is een tegemoetkoming in de administratiekosten. Het inplannen en toewijzen van alle wedstrijden neemt veel tijd in beslag.

Het is niet toegestaan om als aangesloten vereniging een wedstrijd aan te vragen namens, ten behoeve of ten gunste van een profit organisatie. In voorkomende gevallen wordt de wedstrijd beschouwd als een wedstrijd georganiseerd door een niet aangesloten profit organisatie en ontvangt de vereniging een factuur hiervoor. Bij herhaling kan het bestuur besluiten om de vereniging voor een jaar uit te sluiten van alle wedstrijdactiviteiten, die georganiseerd worden door of namens Sportvisserij Belangen Delfland.

1.4 Vergoeding wedstrijden

Wedstrijd georganiseerd door bij Sportvisserij Belangen Delfland aangesloten vereniging                      Nihil
Wedstrijd georganiseerd door een niet bij Sportvisserij Belangen Delfland aangesloten vereniging/organisatie

Marathon wedstrijden

Non-profit organisaties € 12,00 tot 25 man, met meer dan 25 man €25,00

 

 

€ 50,00

Profit organisaties                      € 25,00

 

1.5 Wedstrijd reglement voor witvis-wedstrijden

 1. type wedstrijd wordt vervist in vakken en met de vaste hengel, vrije hengel of uitsluitend vrije hengel. (dit blijkt uit het type wedstrijd)
 2. geldprijzen te verdelen 1 : 5 of bepaald door de wedstrijdleiding
 3. er wordt uitsluitend gevist door 1 persoon tegelijk
 4. bij gebruik van één cup set, uitsluitend één hengel maximaal boven het water
 5. gebruik van een katapult is niet toegestaan
 6. gebruik van een voerboot is niet toegestaan
 7. let op: Niet meer dan 2 opgetuigde hengels voorzien van haken per vergunninghouder
 8. het visvlonder dient met de voorste poten op de kant te staan, er mag niet gewaad worden
 9. muggenlarven, rode maden en voer met kleurstoffen aangemaakt zijn verboden
 10. u dient in het bezit te zijn van een Lijst van Viswateren van de Stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland en een Vispas of een toestemmingsdocument van Sportvisserij Belangen Delfland.
 11. uw visplaats dient u schoon achter te laten
 12. u dient geen kant begroeiing weg te snijden of te kappen
 13. u mag zich met uw auto niet op de fietspaden of grasvelden bevinden
 14. bij zwaar onweer zal de wedstrijd worden onderbroken
 15. u dient in het bezit te zijn van minimaal 2 leefnetten, deze leefnetten dienen gestrekt in het water te worden gehouden. Lees onderstaand de nadere voorschriften *
 16. dode vis wordt niet gewogen
 17. snoek, snoekbaars, aal (paling) en meer dan 2 forellen tellen niet mee
 18. begin en eind signaal dient op gepaste wijze, zonder geluid overlast te worden gegeven
 19. hou rekening met overige passanten
 20. bij calamiteiten of meningsverschillen beslist de wedstrijdcommissie
 21. bij het niet na leven van bovenstaande aanwijzingen wordt u gediskwalificeerd

Leefnet voorschrift

Een vis dient te worden bijgezet in een leefnet, waarin de vis bewaard wordt tot aan de weging. Dit leefnet moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

– Een minimale diameter van 40cm bij een rond leefnet

– Een minimale diameter van 50cm bij een rechthoekig leefnet

– Een minimale lengte van 3,5 meter

– Een maaswijdte van maximaal 6mm

– Knooploos gemaakt

– Van zacht materiaal gemaakt

– Voorzien van voldoende hoepels om het leefnet uit te leggen

 

Bij het gebruik van het leefnet dient…

– een zo groot mogelijk gedeelte onder water te zijn

– het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te zijn

– het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn

– het leefnet niet van binnenuit worden verzwaard

– golfslag geen vat op het leefnet te hebben

– het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden

– er maximaal 20 kilo vis in gehouden te worden, bij overschrijding mag een tweede (of derde, etc.) leefnet worden bijgezet.

 

De wedstrijdcommissie wenst u een goede visvangst toe en een prettige wedstrijd.