Opzeggen lidmaatschap SVB Delfland kan alleen voor 1 oktober van elk kalenderjaar en er is geen contributierestitutie mogelijk over het lopende jaar.

Opzeggen lidmaatschap SVBD

Uw naam (verplicht)

Uw adres en woonplaats (verplicht)

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres (verplicht)

Lidmaatschapsnummer

Vispasnummer