Ladies and Gentlemen: We got him

Ladies and Gentlemen: `We got him`., is een uitspraak die u bekend in de oren klinkt? De uitspraak verwijst naar drie belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis. U denk wat dit te maken heeft met de SVBD? Welnu het volgende. Op de afgelopen extra Algemene Ledenvergadering van de SVBD heeft het bestuur goedkeuring gekregen voor het verkrijgen van zogenaamd registergoed. Eenvoudig gezegd is dat, dat we toestemming hebben gekregen voor het kopen van visrecht. We got him. Eigenlijk; we got them. Zoals uit onderstaande zal blijken.

Enkele Wiericke

We got him; vissen in de enkele wiericke

De Enkele Wiericke

Samen met HSV Groot-Rotterdam en HSV GHV werkt de SVBD samen in de stichting Sportvisserij Combinatie Zuid-Holland (ook wel G3 genoemd) en hebben we van de beroepsvisser A. Gelderblom het visrecht gekocht van de Enkele Wiericke.

Zuidplaspolder

Via het verlengen van de huurovereenkomst met het Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard hebben we als G3 visrechten kunnen

We got him; mooi viswater in de Zuidplaspolder

Zuidplaspolder. Foto Gerard de Boer

kopen van beroepsvisser W. de Boer. Het betreft water in de Zuidplaspolder.

 

Heerlijkheid Sint Maartensrecht

We got him; vissen in Schipluiden

Heerlijkheid Sint Maartensrecht

Het laatste water waar we het visrecht van verkrijgen is een zogenaamd Heerlijkheid. Het wachten is op de juridische afwikkeling bij de notaris, wat we vol vertrouwen tegemoetzien. Een Heerlijkheid is een oude juridische vorm die stamt uit de tijd van de adel. Heerlijkheidsrechten hebben verschillende vormen; tolrecht, jachtrecht, windrecht, veerrecht enzovoorts. Hier betreft hier het visrecht; dat is het Heerlijkheid om te mogen vissen in een bepaald stuk water en dat water te mogen verhuren aan vissers. We worden dus niet de eigenaar (grondbezitter) van het water, maar kopen dat Heerlijkheid. Het gaat om het Heerlijkheid Sint Maartensrecht te Schipluiden. Als SVBD huren we dit water al lange tijd.

Ook dit is daarom een historische mijlpaal in de geschiedenis van de SVBD; driemaal visrecht! Door het verkrijgen van het visrecht is een onderstreping van de belangen die we als sportvissers hebben. Laten we als sportvissers er volop van genieten, want het is goed viswater.

D.J. Wilhelm

Secretaris