Kreeften onderzoek op ons viswater.

 

Ik kan een kort verslag doen maar dan doe ik mensen tekort, zoals jullie weten heeft Hans Middendorp samen met KC van de Plas een presentatie gegeven in de vv van het HHD genoemd “het rode gevaar komt uit het westen” dat heeft geleid tot interviewen in de kranten, radio, en zelfs tot kamer vragen. Niet vergeten dat in alle VBC geroepen is om maatregelen en onderzoek. Tweede Kamer der Staten-Generaal. http://bit.ly/2X7EBaj

 

Ik hoop dat dat er toe bijgedragen heeft dat er nu een groot landelijk kreeften onderzoek plaats gaat vinden over verschillende waterschappen. Dus ook op de watergangen van het Hoogheemraadschap Delfland. Er is bij de SVBD een vergunning gevraagd om kreeften fuiken te zetten op ons viswater. We hebben het hier over de rode rivierkreeft (Procambarus clarkii) uit KRW bemonsteringen van 2015 en 2017 van het HHD is gebleken dat ook de andere soorten zich al op de watergangen van het HHD bevinden (zie kaart). Dat de kreeften een probleem zijn voor de ecologische kwaliteit van de watergangen, en voor onze europese rivierkreeft (Astacus astacus) mag bekend zijn. Wil je hier een kleine kennis cursus over lezen kan je het van Witteveen & Bos hier downloaden. http://bit.ly/2GfQFRe

 

Nu gaat Adviesbureau ATKB, HAS Hogeschool en Witteveen&Bos op locaties van ons viswater een bemonstering doen voor het correlatief rivierkreeften onderzoek in opdracht van waterschap Rijnland, Delfland, Rivierenland, De Dommel, Waternet, HHSK, HDSR en Wetterskip Fryslan. Het doel van het onderzoek is het vinden van een correlatie tussen het voorkomen (dichtheid) van de rode Amerikaanse rivierkreeft en hun habitat. Door meer inzicht in deze habitatfactoren te krijgen, hopen we handelingsperspectief voor de waterschappen te creëren om de Nederlandse wateren kreeftbestendiger te maken.

 

Men schrijft;

De data gaan wij (Adviesbureau ATKB, HAS Hogeschool en Witteveen&Bos) in de periode van 23 april – 31 mei tijdens veldwerk verzamelen. Naast het opnemen van diverse parameters, bepalen we ook de kreeftendichtheid d.m.v. 12 kreeftenkorfjes. De korfjes staan maximaal 24 uur uit en de gevangen kreeften worden teruggezet op de vangstlocatie. Om deze korfjes te plaatsen hebben we toestemming nodig van de visrechthebbende. Van tien van onze meetpunten in het beheergebied van Hoogheemraadschap Delfland, heeft sportvisserijbelangen Delfland (zover wij weten) het visrecht. Daarom vragen wij graag jullie medewerking, door toestemming te verlenen tot het plaatsen van de kreeftenkorfjes.

 

Dat is de aanvraag voor het plaatsen van kreeften korven, onze oproep aan jullie komt je een kreeften korf tegen laat hem staan, zie je problemen of vertrouw je het niet neem contact op met de Vereniging via email, Facebook of telefoon, ga er niet zelf mee aan de slag.

 

SVBD