Beste leden, visvrienden en andere belanghebbenden,

 

Dit is een mooie kans om mij eens aan jullie voor te stellen als nieuwe secretaris van jullie SVBD. Ik ben Dirk-Johan Wilhelm opvolger van Hajo Broekhuijzen. Vissers die mij kennen, weten dat ik DJ genoemd wordt. Dat heeft te maken met… inderdaad Hajo Broekhuijzen. In 2004 vroeg de toenmalige Delftsche Hengelaars Vereeniging (DHV) om nieuwe bestuursleden en deed daarvoor een oproep in het verenigingsblaadje. Via een soort sollicitatiegesprek in Delftstede met Peter Guilonard (penningmeester) en Hajo Broekhuijzen (secretaris) maakte we kennis met elkaar. Mijn naam leek wat moeilijk en Hajo vroeg of ik altijd zo genoemd werd. Veel visvrienden en sommige kennissen noemde mij toen al DJ. `Wel zo makkelijk zei ik `. Zodoende zei Hajo: `Oke dan noemen we je voor het gemak zo`. Zo gezegd, zo gedaan. Ik vind het wel best zo😊.

Binnen het bestuur heb ik de taak van jeugdcoördinator, notulist, redactielid, hengelvangstregistratie op me genomen en nu dus de taak van secretaris. In het dagelijks leven ben ik biologie en scheikundedocent op een Delftse middelbare school. Daarnaast ben ik lid van de technische commissie van het Delfts Wijn en Biergilde. Ik heb een lieve vrouw en drie leuke kinderen, die allemaal weleens gevist hebben; de een langer dan de ander.

Wat betreft vissen ben ik beetje een manusje van alles. Vliegvissen, kunstaasvissen, doodaasvissen, zeevissen, feederen en af en toe vaste stok. Bovendien maak ik graag mijn kunstaas, onderlijnen en voerkorven zelf. Dat scheelt weer materiaal als ik samen met onze supergemotiveerde en trouwe jeugdvisbegeleiders en enkele karperadviesgroepleden viscursussen geef. Ik ben er trots op dat we met het team drie verschillende viscursussen op poten hebben gezet en we zelfs eigenlijk een vliegviscursus en roofviscursus en… Tja nog zoveel meer willen doen. Jullie hulp is welkom dus.

Binnen de SVBD zal ik als secretaris best wel een paar fouten maken of dingen vergeten. De enorme ervaring van Hajo Broekhuijzen heb ik niet, wel de passie. Ik wil me hard maken voor binden en verbinden binnen de vereniging. Een verenigingsgevoel proberen te maken voor jullie als leden gecombineerd met bestuursactiviteiten die nodig zijn om een grote vereniging met zo’n 13000 leden te runnen.

Komende tijd zullen jullie dus meer van mij horen of mij tegen komen via de website, bijeenkomsten vergaderingen, activiteiten of gewoon per e-mail of wat dan ook.

Mocht je vragen op- of aanmerkingen, ideeën of je in willen zetten als vrijwilliger, dan weet je met te vinden via secretaris@svbdelfland.nl

Dirk-Johan (DJ) Wilhelm