Nieuws Vlaardingen

Home/Nieuws Vlaardingen

Update visstandbemonsteringen

Update visstandbemonsteringen   Eigenlijk waren de visstandbemonsteringen aangevraagd voor 2018, maar door drukte is dit door SN verzet naar 2019 op de volgende datums. Voor de Tanthof te Delft heeft men 2 dagen uitgetrokken de 5de Feb afvissen met de zegen. En de 6de Feb eclectisch op de kleinere singels en de kanten. Totaal Tanthof

Update maaiprotocollen

Kleine update over de maaiprotocollen   Ik weet dat op de site geen bericht heeft gestaan over de nieuwe maaiprotocollen maar dat is nog terug te vinden op onze Facebook. Dit is een update over het maaibeleid. De evaluatie is besproken in het VBC en de uitkomst is beter dan verwacht. De pilot is gestart

Uitzet spiegelkarpers Vlaardingen

Spiegelkarper uitgezet Nieuwelant park Vlaardingen   Zoals de meesten leden wel weten heeft de afd. Vlaardingen in 2017 een visstandbemonstering gedaan in het NLP. De uitkomst daarvan was niet bemoedigend, zelfs slecht. Om hier vis uit te kunnen zetten is een lange weg geweest, maar de plannen voor dit park zijn klaar en begonnen. Het

Maatregelen na vissterfte Holy-wijk Vlaardingen

Maatregelen na vissterfte Holy-wijk Vlaardingen   De gemeente Vlaardingen, het Hoogheemraadschap Delfland, en Sportvisserijbelangen Delfland (SVBD) gaan samenwerken om vissterfte en vertroebeling van water tegen te gaan in de Holy-wijk. Afgelopen maandag kwamen verschillende meldingen binnen over dode en naar lucht happende vissen direct na afloop van onderhoudswerkzaamheden aan de oever. Het hoogheemraadschap is direct

Richtlijnen en afspraken witviswedstrijden op de SVBD wateren

    Richtlijnen en afspraken voor het organiseren van witvis-wedstrijden op “Verenigingswater van SportvisserijBelangen Delfland”   INHOUD:   1 HET AANVRAGEN VAN WITVIS-WEDSTRIJDEN OP “Verenigingswater SVBD 1.1 INLEIDING 1.2 Aanvraag wedstrijden via de website www.svbdelfland.nl/wedstrijden/ 1.3 WEDSTRIJDSOORTEN EN VERGOEDINGENREGELING 1.4 Vergoedingen wedstrijden 1.5 Wedstrijd reglement   1 Het aanvragen van witvis-wedstrijden op “SVBD verenigings” water 1.1

Steigers Vlaardingse Vaart

Steigers Vlaardingse Vaart   Sportvisserij Belangen Delfland maakt weer een stap op weg naar de 60 steigers en 2 invalide steigers aan de Vlaardingse Vaart. De plaatsen zijn inmiddels gemarkeerd. We houden jullie via deze pagina op de hoogte van het verdere verloop.    

Blauwalgbestrijding week 26

Tijdens een recent VBC overleg is al melding gemaakt van de voorgenomen blauwalgenbestrijding in de Grote plas van het Delftse Hout en de zijtak Surfplas te Vlaardingen. Gisteren is op basis van beschikbare actuele waterkwaliteitsgegevens en de logistieke mogelijkheden de planning van uitvoeren vastgesteld. Op basis hiervan en in overleg met Arcadis (de opdrachtnemer) hanteren