Nieuws Delft

Home/Nieuws Delft

Oprichting afdeling Delft

Even Voorstellen: Afdeling Delft Wij, Michel v.d. Baars, Patrick Hagman en Fabienne van Baarle zijn al een aantal jaren actieve vrijwilligers binnen de SVBD. Eind oktober hebben wij om de tafel gezeten met René (voorzitter) en  DJ (secretaris) om onze ideeën te delen voor het oprichten van afdeling Delft. Nadat wij ons doel en missie

Veteranenwedstrijd SVBD

Jaarlijkse veteranenwedstrijd SVB Delfland onder tropische omstandigheden. 14 september j.l. was het weer zover en werd zoals elk jaar op de 2e woensdag van september de veteranenwedstrijd van SVB Delfland, sectie Delft, vervist. Dat de weergoden ons wel gezind waren met een onbewolkte blauwe lucht en een temperatuur die tot boven de 30 graden opliep,

Blauwalgbestrijding week 26

Tijdens een recent VBC overleg is al melding gemaakt van de voorgenomen blauwalgenbestrijding in de Grote plas van het Delftse Hout en de zijtak Surfplas te Vlaardingen. Gisteren is op basis van beschikbare actuele waterkwaliteitsgegevens en de logistieke mogelijkheden de planning van uitvoeren vastgesteld. Op basis hiervan en in overleg met Arcadis (de opdrachtnemer) hanteren