Tijdens een recent VBC overleg is al melding gemaakt van de voorgenomen blauwalgenbestrijding in de Grote plas van het Delftse Hout en de zijtak Surfplas te Vlaardingen.

Gisteren is op basis van beschikbare actuele waterkwaliteitsgegevens en de logistieke mogelijkheden de planning van uitvoeren vastgesteld.

Op basis hiervan en in overleg met Arcadis (de opdrachtnemer) hanteren we de volgende planning aangaande de behandeling van onze zwemplassen.

·         Maandag 27 juni – dinsdag 28 juni (evt uitloop woensdagochtend 29 juni): behandeling Grote plas Delftse Hout. Maandag de kwetsbare delen voorbehandelen, dinsdag de hele plas. De plas heeft 2 meetpunten, waarvan er 1 een waarschuwingsniveau kent. De recreatieplas blijft na behandeling nog enkele dagen gesloten voor publiek.

·         Woensdag 29 juni: behandeling Krabbeplas; met een voorbehoud. Op maandag 27 juni nemen we een monster in de Krabbeplas, waarvan we de resultaten op dinsdag ontvangen. Indien dan blijkt dat behandelen niet zinvol is wordt een nieuwe strategie bepaald. Na een blauwalgpiek afgelopen weken is de situatie in het te behandelen deel op dit moment weer goed.

Voorbereidingen op de locaties en berichtgeving vanuit ons en betrokken partijen wordt afgestemd op deze planning.

Hiermee worden de plassen na behandeling ruim een week voor aanvang van de zomervakantie weer vrijgegeven voor recreatie.