Competities, extra wedstrijden en programma’s 2023

 Zomerprogramma wedstrijden SVBD     District “De Hofvissers” 2023

Wedstrijdprogramma 2023. Zaterdagcompetitie senioren.

De meeste wedstrijden die hieronder vermeld staan, moeten worden aangevraagd bij diverse instanties.

Bij het schrijven van dit programma zijn de aan­vragen al de deur uit, maar dat houdt wel in dat er nog wijzigingen kunnen optreden.

Zomercompetitie senioren 2023.

Datum Water Tijd :

8 april Vlaardingse Vaart                                         7.00-14.00 uur

22 april Voorns Kanaal                                             7.00-14.00 uur  (steigers 121 t/m 150)

6 mei   Voorns Kanaal                                               7.00-14.00 uur  (steigers 41 t/m 68)

20 mei   Voorns Kanaal                                             7.00-14.00 uur  (steigers 41 t/m 68)

3 juni  Oude Rijn (Bodegraven/Zwammerdam)    7.00-14.00 uur   

1 juli  Vlaardinger Vaart 7.00-14.00 uur

15 juli  Oude Rijn (Nieuwerbrug/Bodegraven)      7.00-14.00 uur

29 juli  Amstel Drecht                                               7.00-14.00 uur

12 aug.  Boonervliet                                                  7.00-14.00 uur

26 aug.  Wollebrand 7.00-14.00 uur   

9 sept. Noord Hollandskanaal                                 7.30-14.00 uur

23 sep.  Vlaardinger Vaart                                        7.30-14.00 uur

7 okt.  Ringvaart (Lijnden dorp)                               8.00-14.00 uur

14 okt.  Amstel Drecht                                              8.00-14.00 uur

21 okt.  Madestein                                                     8.30-14.00 uur

Opgelet, opgelet!!

In het kader van een eventueel samengaan van de secties de Hofvissers en de Westlandvissers zal er op 29 april 2023 een gezamenlijke wedstrijd worden gehouden in de Boonervliet. Nadere gegevens krijgen jullie later, maar noteer deze wedstrijd alvast in je agenda.

Wegen:

De weegspullen zullen worden uitgereikt aan de mensen die op kantnummer 1 en op het laatste nummer zitten. Deze mensen zullen die dag de gevangen vis wegen en noteren op de weeglijst.

Van de bovenstaande 15 wedstrijden tellen de 12 besten voor het eindklas­sement. Er wordt gevist op gewicht. Voor het puntenklassement wordt door de vereniging 3 ereprijzen be­schikbaar gesteld. Wij zoeken een nieuwe sponsor voor het gewichtsklassement.

Het betalen van het inleggeld moet de eerste wedstrijd aan de waterkant worden voldaan. Daarom vragen wij iedere deelnemer extra vroeg aanwezig te zijn.

Puntenklassement:

De winnaar krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten, nr. 3 krijgt 3 punten etc. Degene die geen vis vangt krijgt evenveel punten als dat er deelne­mers in het vak aanwezig zijn. In­dien men niet aanwezig is, krijgt men evenveel punten als dat er deelnemers per vak aan de competitie zijn.

Afmelden is zeer belangrijk, want u kunt uw medevissers hierdoor ernstig duperen.

Wedstrijdduur:

Er wordt gevist van 7.00 tot 14.00 uur. Wedstrijden die om 7.30 uur be­gin­nen, duren tot 14.00 uur en die van 8.00 uur tot 14.00 uur en die 8.30 uur tot 14.00 uur.

Loten:

Er zal worden geloot via de gesloten kokertjes.

De weegploeg heeft een lijstje met de namen van de deelnemers.

Daarop worden de gewichten vermeld en deze lijsten worden doorgegeven aan Theo de Lange. Hij maakt de lijst met uit-slagen en mailt deze de aan de deelnemers.

Vertrektijden:

Bovenstaand pro­gram­ma wordt zoveel mogelijk aangehouden.

De sportcommissie kan echter altijd beslissen hiervan af te wijken. Degene die dan niet aanwezig is, heeft helaas pech gehad en krijgt het maximale aantal punten.

Aanmelden:

Het inleggeld bedraagt slechts € 30,-.

Opgeven kan bij Theo de Lange te Kwintsheul.tel. 06-23240221 of bij John de Lange 06-44760570. Mensen die gedurende de competitie nog mee willen gaan doen, kunnen bij John de Lange of Theo de Lange terecht. Er bestaat een mogelijkheid om een wedstrijd mee te vissen als introducé. Het inleggeld is dan € 5,00 per wedstrijd. Na de 6e wedstrijd (1 juli) is deelname aan de competitie niet meer mogelijk.

Afmelden:

Indien u niet aan een wedstrijd kunt deelnemen, bent u VER­PLICHT zich voor vrijdagavond 21.00 uur bij John de Lange tel. 06-44760570 of per mail John.de.das@ziggo.nl af te melden. Ook als u van plan bent om de rest van de compe­titie niet meer deel te nemen, dient u dit even te melden. In het verle­den is het voorgekomen dat we naar een ander water moes­ten uitwijken, omdat er mensen waren die zich niet hadden afgemeld en dat we daardoor dachten ruimte tekort te komen.

Als een ieder zich netjes afmeldt, kunnen derge­lijke problemen voorkomen worden en kan er zoveel mogelijk voor gezorgd worden dat een ieder in ieder geval redelijk uit de weg kan aan de water­kant.

Prijsuitreiking:

De datum van de prijsuitreiking is onder voorbehoud op zaterdag 12 november 2022. Wij hopen dat u zich in groten getale zult aan­mel­den voor deze competi­tie, want ons credo is nog steeds ” Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

Opgelet !!!. Voor alle wedstrijden, die onder de vlag van de SVBD district de Hofvissers worden gevist, telt paling,snoek en snoekbaars niet mee. Deze vis dient direct in hetzelfde water te worden terug gezet.

Uitgaansdagen.

Mocht u geen maat kunnen vinden, of alleen willen vissen, dan dient u het inleggeld van € 40,- te betalen. In het kader van de huidige inflatie en de verhoging van de prijzen van de boten, zijn we genoodzaakt het inleggeld te verhogen van € 35,- naar € 40,- per koppel.

Let op; let op; let op; let op; let op; let op!

Snoek, snoekbaars en paling tellen tijdens de uitgaansdagen niet mee!!!!

Wedstrijden om de Westlandtrofee.

In het kader van een eventueel samengaan van de secties de Hofvissers en de Westlandvissers zal er op 29 april 2023 een gezamenlijke wedstrijd worden gehouden in de Boonervliet. Nadere gegevens krijgen jullie later, maar noteer deze wedstrijd alvast in je agenda.

Donderdag 10 augustus 2023: Nieuwkoop

Alle hengeltypen toegestaan

Aanvang : 6.00 uur     Einde: 15.00 uur

Sponsor : SVBD

Prijsuitreiking: ter plaatse.

Maximaal: 70 deelnemers.

Sluitingsdatum inschrijving : 6 augustus 2023

Inleggeld voor iedereen € 20,- p.p.

Dinsdag 19 september 2023: Nieuwkoop.                 

Alle hengeltypen toegestaan.

Aanvang : 7.00 uur     Einde: 15.00 uur

Sponsor : SVBD 

Prijsuitreiking: ter plaatse.

Maximaal: 70 deelnemers.

Sluitingsdatum inschrijving : 14 september 2023.

Inleggeld voor iedereen € 20,- p.p.

Prijzen:

De nummers 1,2 en 3 ontvangen een beker van de sponsor.

Op alle drie de uitgaansdagen wordt er gevist op gewicht per boot.

ER WORDT EVENALS ANDERE JAREN GEWOGEN IN DE BOOT.

Dus u dient om 15.00 uur zichtbaar op de plas aanwezig te zijn, zodat de weegploeg u snel kan vinden.

Alle uitgaansdagen dienen te worden opgegeven en contant te worden betaald bij:

Theo de Lange 06-23240221

NIET BETAALD IS NIET OPGEGEVEN. !!!!!

                                    De Sportcommissie

              

Zomercompetitie 2023 55+-ers.

Sportvrienden,

Zij die 55 jaar zijn of het dit jaar worden, kun­nen zich opgeven voor de Zomercompetitie 2022. Deze zal gehouden worden op iedere woensdagmorgen van 8.00 (8.30) – 13.30 (14.00 uur), met daarin een kwartier pau­ze om 11.00 uur. Loten om 7.00 uur. We beginnen op woensdag 12 april 2023 en de laatste wedstrijd is op 4 oktober 2023.

De wateren waarin gevist zal worden, zijn:

Datum

Viswater

Tijd

12 apr

Wipperskade

8.00-13.30 uur

19 apr

Boonervliet

8.00-13.30 uur

26 apr

De Uithof

8.00-13.30 uur

3 mei

Wipperskade

8.00-13.30 uur

10 mei

Boonervliet

8.00-13.30 uur

17 mei

Madestein Grote Plas

8.00-13.30 uur

24 mei

Vlaardinger vaart

8.00-13.30 uur

31 mei

Madestein grote plas

8.00-13.30 uur

7 jun

De Uithof

8.00-13.30 uur

14 jun

Krabbeplas (Jofel)

8.00-13.30 uur

21 jun

Boonervliet

8.00-13.30 uur

28 jun

Madestein Grote Plas

8.00-13.30 uur

5 jul

Boonervliet

8.00-13.30 uur

12 jul

Vlaardinger vaart

8.00-13.30 uur

19 jul

Trekvliet Duifpolderkade

8.00-13.30 uur

26 jul

De Uithof

8.00-13.30 uur

2 aug

Trekvliet Duifpolderkade

8.00-13.30 uur

9 aug

Boonervliet

8.00-13.30 uur

16 aug

Wollebrand

8.00-13.30 uur

23 aug

Boonervliet

8.00-13.30 uur

30 aug

Krabbeplas (Jofel)

8.30-14.00 uur

6 sep

Boonervliet

8.30-14.00 uur

13 sep

Madestein grote plas

8.30-14.00 uur

20 sep

Madestein Grote plas

8.30-14.00 uur

27 sep

Vlaardingervaart

8.30-14.00 uur

4 okt

Boonervliet

8.30-14.00 uur

Van de bovenste 26 wedstrijden tellen de 22 besten voor het eindklassement. Er wordt gevist op punten. Voor het punten- en gewichtsklassement worden 3 bekers door de vereniging beschikbaar gesteld.

Uiteraard zijn sponsors voor beide klassementen van harte welkom.

Aanmelden:

Opgeven 14 dagen voor de aanvangsdatum 12-4-2023.

Men kan zich opgeven bij:

 • Theo de Lange: tel. 06-23240221

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- bij de eerste wedstrijd te voldoen.

Afmelden:

Bij afwezigheid van een wedstrijd dient men zich af te melden op dinsdagavond ca. 19.00 uur bij:

 • Theo de Lange: tel. 06-23240221 of via de app.

Medewerking:

Wij zouden het zeer op prijs stellen als we op jullie mede-werking kunnen rekenen bij het wegen van de vissen en het ophalen van de kantnummers.

        Sportcommissie 55+.

Wintercompetitie 55+ 2022-2023.

De wedstrijden van de wintercompetitie zullen worden gevist in de Zuid- en Noordvliet te Maassluis. Er wordt op woensdagmorgen gevist van 9.00 uur tot 13.30 uur incl. een pauze van 15 minuten (11.00 uur – 11.15 uur). Loten om 8.00 uur. De competitie loopt van 18 oktober 2023 t/m 27 maart 2024. Er wordt gevist op gewicht.

Sportcommissie 55+

Koppelwedstrijd om de Ary Barendrechttrofee.

               Zondag 9 juli 2023.

Er zal worden gevist in het recreatiegebied de Wollebrand (vlakbij de bloemenveiling Holland). De vis zal worden gewogen.

Er wordt gevist van 6.00-14.00 uur. Loten: 5.00 uur

Inleggeld € 15,- per koppel.

Het inleggeld zal worden verdeeld onder de num­mers 1,2 en 3 van de eind­uitslag. Bovendien worden er voor de winnende koppels 1,2 en 3 bekers beschikbaar gesteld door de SVBD.

(Sponsors voor deze wedstrijd zijn van harte welkom.)

Ary Barendrecht heeft de wisseltrofeeën beschikbaar gesteld.

Opgeven en contant betalen bij:

T. de Lange de Imker 12 Kwintsheul tel. 06-23240221. Inschrijven tot 5 juli 2023.

Karpers  vangen in de Berenkuil te Putten/Nijkerk.

        Zaterdag 2 september 2023

Het is de bedoeling op deze dag een dag te gaan vissen op karper in de visvijver De Berenkuil in Putten/Nijkerk. Alleen als er voldoende belangstelling is, zal deze dag doorgaan. Op de karpervijvers mag alleen met weerhaakloze haken gevist worden en de gevangen vissen moeten direct worden teruggezet. Een fotootje maken mag natuurlijk wel. Een hele dag ( van 8.00 uur tot 17.00 uur) kost € 16,50 p.p. Ook bestaat de mogelijkheid om de hele vijver af te huren. Wellicht kunnen we er een wedstrijdje van maken,( minimaal 10 deelnemers) maar dat hangt af van de kosten en de wijze waarop we de vis kunnen wegen. Een leefnet is alleen bij een wedstrijd toegestaan. Er mag zowel met de vaste hengel als met de feederhengel worden gevist. Mocht u interesse tonen, laat mij dat dan z.s.m. weten.

Nadere informatie ontvangt u via de mail( theodelange1956@gmail.com) of de app.

Opgeven bij: T. de Lange; tel. 06-23240221.

 Sinterklaaswedstrijd: zaterdag 2 december 2023.

Koppelwedstrijd in de Noord- en Zuidvliet te Maassluis.

Mocht de vis niet meer aanwezig zijn in de vlietjes, dan wordt er uitgeweken naar de Boonervliet.

Inleggeld: € 15,- per koppel

Er wordt gevist op gewicht.

Wedstrijdduur: 9.00 uur tot 13.00 uur.

Loten: 8.00 uur op de grote parkeerplaats.

Iedereen prijs: 1e prijs en de laatste prijs zijn hetzelfde.

Prijsuitreiking: Op de grote parkeerplaats.

Maximaal aantal koppels: 15

Opgeven bij T. de Lange tel.  06-23240221.

Tot woensdag 29 november 2023.

District de Randstad Selectiewedstrijd senioren Zoetwater. Datum nog niet bekend   ?????

Jaarlijks nemen diverse leden van onze vereniging hieraan deel met wisse­lende successen. Men mag alleen met de vaste stok en de match-hen­gel met dobber vissen. Elke vorm van zinkvissen is verbo­den. De wedstrijdduur bedraagt 4 uur.

Nadere info via het SVBD-magazine of via de website.

U kunt zich opgeven voor deze wedstrijd via de website van Sportvisserij Nederland

District de Randstad wedstrijd feeder.

Datum nog niet bekend   ?????

Nadere info via het SVBD-magazine of via de website.

U kunt zich opgeven voor deze wedstrijd via de website van Sportvisserij Nederland

District de Randstad Junioren

Datum nog niet bekend   ??????

Nadere info via het SVBD-magazine of via de website.

U kunt zich opgeven voor deze wedstrijd via de website van Sportvisserij Nederland

NK individueel

Datum nog niet bekend

Mocht u zich via de selectiewedstrijd plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap, dan ontvangt u via Sportvisserijbelangen Nederland een persoonlijke uitnodiging.

NK feeder Datum nog niet bekend

Mocht u zich via de selectiewedstrijd plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap, dan ontvangt u via Sportvisserijbelangen Nederland een persoonlijke uitnodiging.

     Wedstrijd reglement voor witvis-wedstrijden.

 1. Type wedstrijd wordt vervist in vakken en met de vaste hengel, vrije hengel of uitsluitend vrije hengel. (dit blijkt uit het type wedstrijd)
 2. Geldprijzen te verdelen 1 : 5 of bepaald door de wedstrijdleiding
 3. Er wordt uitsluitend gevist door 1 persoon tegelijk
 4. Bij gebruik van één cup set, uitsluitend één hengel maximaal boven het water
 5. Gebruik van een katapult is niet toegestaan
 6. Gebruik van een voerboot is niet toegestaan
 7. Let op: Niet meer dan 2 opgetuigde hengels voorzien van haken per vergunninghouder
 8. Het visvlonder dient met de voorste poten op de kant te staan, er mag niet gewaad worden
 9. Muggenlarven, rode maden en voer met kleurstoffen aangemaakt zijn verboden 
 10. U dient in het bezit te zijn van een Lijst van Viswateren van de Stichting Sportvisserijcombinatie Zuid-Holland en een Vispas of een toestemmings-document van Sportvisserij Belangen Delfland. 
 11. Uw visplaats dient u schoon achter te laten.
 12. U mag zich met uw auto niet op de fietspaden of grasvelden bevinden.
 13. Bij zwaar onweer zal de wedstrijd worden onderbroken.
 14. U dient in het bezit te zijn van minimaal 2 leefnetten, deze leefnetten dienen gestrekt in het water te worden gehouden                                           

Lees onderstaand de nadere voorschriften *

 1. Dode vis wordt niet gewogen
 2. Snoek, snoekbaars, aal ( [paling) en meer dan 2 forellen tellen niet mee
 3. Bij het niet na komen van bovenstaande aanwijzingen zal u worden gediskwalificeerd
 4. Begin en eind signaal dient op gepaste wijze, zonder geluid overlast te worden gegeven
 5. Houd rekening met overige passanten
 6. Bij calamiteiten of meningsverschillen beslist de wedstrijdcommissie

Leefnet voorschrift.

Een vis dient te worden bijgezet in een leefnet, waarin de vis bewaard wordt tot aan de weging. Dit leefnet moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

– Een minimale diameter van 40cm bij een rond leefnet

– Een minimale diameter van 50cm bij een rechthoekig leefnet

– Een minimale lengte van 3,5 meter

– Een maaswijdte van maximaal 6mm

– Knooploos gemaakt

– Van zacht materiaal gemaakt

– Voorzien van voldoende hoepels om het leefnet uit te leggen

Bij het gebruik van het leefnet dient…

– een zo groot mogelijk gedeelte onder water te zijn

– het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te zijn

– het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn

– het leefnet niet van binnenuit worden verzwaard

– golfslag geen vat op het leefnet te hebben

– het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden

– er maximaal 20 kilo vis in gehouden te worden, bij     overschrijding mag een tweede (of derde, etc.) leefnet worden bijgezet.

De wedstrijdcommissie wenst u een goede visvangst toe en een prettige wedstrij

Scroll naar boven