Aalonderzoek 2022

Nieuwe start Rode aal onderzoek.   Na twee jaar corona mogen er eindelijk weer vrijwilligers van de vereniging mee met het Rode aal onderzoek. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van het hoogheemraadschap Delfland in samenwerking met Wageningen Marine research de beroepsvisser W. den Boer en natuurlijk veel vrijwilligers. Dit onderzoek vindt plaats op het vlot en bevaarbaar water Oost en West Boezem daar heeft men verspreid over vijf locaties 20 fuiken uitgezet. Bij deze fuiken heeft men borden geplaatst zodat iedereen kan zien dat deze fuiken bij het onderzoek horen van het rode aal onderzoek. Dit is een onderzoek naar de vrije migratie voor de schieraal vanuit het achterlandland naar de Noordzee voor zij aan hun trek beginnen naar de paaigronden in de Sargassozee. Gelijktijdig geeft dit onderzoek het een beeld van het aalbestand op dit water.   Natuurlijk roepen wij alle sportvissers op deze fuiken te laten staan blijf van deze fuiken af anders wordt het onderzoek negatief beïnvloed.

Viswaterbeheer.

Scroll naar top