Wedstrijden

We vragen uw aandacht voor onderstaande aanvraagprocedure.

Allereerst kunt u, uw aanvragen doen uitsluitend in Verenigingswateren van de SVBD. Verenigingswateren zijn de wateren welke genoemd worden in uw Verenigingslijst van viswateren.

Hieronder de link :

Richtlijnen en afspraken wedstrijden SVBD

Voor alle overige wateren binnen onze regio dient u, uw aanvraag in te dienen bij de coördinator van

Sportvisserij Zuidwest Nederland
Biesboschweg 4a
2924 BB Drimmelen.
Telefoon: 0162-687260
E-mail: wedstrijden@sportvisserijzwn.nl

U kunt uitsluitend aanvragen doen via onderstaand formulier voor 15 februari van het betreffende kalenderjaar.
Aanvragen welke binnenkomen na deze datum worden wel behandeld maar verhoogd met EUR 2,00 extra administratiekosten.

Aanvragen binnengekomen in de periode 2 weken voor de te vissen wedstrijd worden niet in behandeling genomen.

De kosten verbonden aan mutaties op reeds verleende toestemmingen bedraagt 100% extra.
U ontvangt via de e-mail een toezegging (reservering) met daarbij een verzoek tot betaling. Na betaling ontvangt u de definitieve toestemming.

Viswedstrijd aanvragen

Naam organisatie

Naam aanvrager

Adres

Postcode woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Verzoek om vergunning voor het houden van een viswedstrijd in SVBD-verenigingswater:

Datum (Let op: jaar - maand - dag bijvoorbeeld 2017-12-23)

Wedstrijdduur

Locatie/naam viswater

Soort wedstrijd?

Aantal deelnemers

Wedstrijd wordt gehouden vanaf de

Soort wedstrijd

 

Wedstrijden 2020

Hieronder de aangevraagde en de toegekende wedstrijden voor dit jaar

wedstrijden svbd 2020