Zomercompetitie senioren 2019

 

Datum Viswater Tijd
13-04-2019 Vlaardingse Vaart 7.00-14.00uur
27-04-2019 Voorns Kanaal Steigers 01 t/m 30 7.00-14.00uur
11-05-2019 Voorns Kanaal Steigers 100 t/m 130 7.00-14.00uur
25-05-2019 Boonervliet 7.00-14.00uur
08-06-2019 Berkelse Plas of Oude-Rijn Zwammerdam 7.00-14.00uur
22-06-2019 Wollebrand 6.00-14.00uur
06-07-2019 Boonerlucht 7.00-14.00uur
20-07-2019 Amstel-Drechtkanaal 7.00-14.00uur
03-08-2019 Ringvaart Lijnden ( In het Dorp ) 7.00-14.00uur
17-08-2019 Maassluise Trekvliet 7.00-14.00uur
31-08-2019 Amstel-Drechtkanaal 7.00-14.00uur
14-09-2019 Vlaardingse Vaart 7.30-14.00uur
28-09-2019 Wollebrand 7.00-14.00uur
12-10-2019 Ringvaart Lijnden ( In het dorp ) 8.00-14.00uur
26-10-2019 Madestein 8.30-14.00uur

 

Voor de wedstrijden aan het Voorns Kanaal hebben we officieel toestemming om te vissen van 7.00 uur tot 11.00 uur. Voor het Voorns Kanaal telt bovendien een maximum van 20 kg. gevangen vis per leefnet.

 

Uitzetten:

Op de eerste dag van de competitie zal er een lijstje met de namen van de wateren rondgaan en gevraagd worden wie er wil uitzetten.

 

Wegen:

De weegspullen zullen worden uitgereikt aan de mensen die op kantnummer 1 en op het laatste nummer zitten. Deze mensen zullen die dag de gevangen vis wegen en noteren op de weeglijst.

 Van de bovenstaande 15 wedstrijden tellen de 12 besten voor het eindklas­sement. Er wordt gevist op gewicht. Voor het puntenklassement wordt door de vereniging 3 ereprijzen be­schikbaar gesteld. Wij zoeken nog een sponsor voor het gewichtklas­sement.

Het betalen van het inleggeld moet de eerste wedstrijd aan de waterkant worden voldaan. Daarom vragen wij iedere deelnemer extra vroeg aanwezig te zijn.

Bovenstaand pro­gram­ma wordt zoveel mogelijk aangehouden.

De sportcommissie kan echter altijd beslissen hiervan af te wijken. Degene die dan niet aanwezig is, heeft helaas pech gehad en krijgt het maximale aantal punten.

 

 Puntenklassement:

De winnaar krijgt 1 punt, nr. 2 krijgt 2 punten, nr. 3 krijgt 3 punten etc. Degene die geen vis vangt krijgt evenveel punten als dat er deelne­mers in het vak aanwezig zijn. In­dien men niet aanwezig is, krijgt men evenveel punten als dat er deelnemers per vak aan de competitie zijn.

Mochten er 20 of meer deelnemers zijn, dan wordt er in 2 vakken gevist.

Afmelden is zeer belangrijk, want u kunt uw medevissers hierdoor ernstig duperen.

 

Wedstrijdduur:

Er worden wedstrijden van 7 uur gevist. Meestal is dat van 7.00 tot 14.00 uur. Enkele wedstrijden hebben een ander tijdstop. Zie programma!!!!!

 

Loten:

Er zal worden geloot via de gesloten kokertjes.

De weegploeg heeft een lijstje met de namen van de deelnemers.

Daarop worden de gewichten vermeld en deze lijsten worden doorgegeven aan Theo de Lange. Hij maakt de lijst met uitslagen en geeft deze de volgende wedstrijd aan de deelnemers.

Deelnemers die in het bezit zijn van een computer en een emailadres krijgen de uitslagenlijst digitaal toegezonden.

 

Bovenstaand pro­gram­ma wordt zoveel mogelijk aangehouden.

De sportcommissie kan echter altijd beslissen hiervan af te wijken. Degene die dan niet aanwezig is, heeft helaas pech gehad en krijgt het maximale aantal punten.

 

Aanmelden:

Het inleggeld bedraagt slechts € 25,-.

Opgeven kan bij Theo de Lange te Wateringen.tel. 0174-297108 of 06-23240221.

Mensen die gedurende de competitie nog mee willen gaan doen, kunnen bij Arie Barendrecht terecht. Er bestaat een mogelijk-heid om een wedstrijd mee te vissen als introducé. Het inleg-geld is dan € 2,50 per wedstrijd. Na de 6e wedstrijd (25 juni) is deelname aan de competitie niet meer mogelijk.

 

Afmelden:

Indien u niet aan een wedstrijd kunt deelnemen, bent u VER­PLICHT zich voor vrijdagavond 21.00 uur bij Theo de Lange (tel.0174-297108 of 06-23240221) of John de Lange 0644760570 pf per mail af te melden. Ook als u van plan bent om de rest van de compe­titie niet meer deel te nemen, dient u dit even te melden. In het verle­den is het voorgekomen dat we naar een ander water moes­ten uitwijken, omdat er mensen waren die zich niet hadden afgemeld en dat we daardoor dachten ruimte tekort te komen.

Als een ieder zich netjes afmeldt,kunnen derge­lijke problemen voorkomen worden en kan er zoveel mogelijk voor gezorgd worden dat een ieder in ieder geval redelijk uit de weg kan aan de water­kant.

 

Prijsuitreiking:

De datum van de prijsuitreiking is nog niet bekend. Zodra wij de datum weten, zal die via de website worden gepubliceerd of op papier onder de deelnemers worden verspreid. Wij hopen dat u zich in groten getale zult aan­mel­den voor deze competi­tie, want ons credo is nog steeds ” Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.

 

Opgelet !!!. Voor alle wedstrijden, die onder de vlag van de SVBD district de Hofvissers worden gevist, telt paling,snoek en snoekbaars niet mee. Deze vis dient direct in hetzelfde water te worden terug gezet.