“de GROENZOOM”

Een ecologische zone met veel recreatieve mogelijkheden.

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd het rapport “Randstad Groen Structuur” uitgebracht.

Hier werd de eerste aanzet gegeven om bestaande groengebieden te verbinden met nieuw aan te leggen en te ontwikkelen ecologische zones, lopende vanaf Maassluis in Zuid Holland tot Alkmaar in Noord Holland. Het gebied “de Groenzoom”gelegen tussen de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is zo’n gebied dat de verbinding maakt tussen al reeds bestaande ecologische zones en bijdraagt aan het totale plan voor de Randstad Groen Structuur.

groenzoom-1
Foto: Hajo Broekhuijzen

 

Om de Groenzoom verder te ontwikkelen is er een gebruikersplatform “de Groenzoom”opgericht dat is samengesteld uit belanghebbende, gebruikers en ingezetenen van het gebied die de komende jaren gaan onderzoeken welke doelgroepen gebruik wensen te maken van het gebied en waar wij hen tegemoet kunnen komen. Hier wordt o.a. gedacht aan fietspaden, wandelpaden en een  kanoroute, voornoemde zijn al reeds aanwezig, maar is nog volop bezig om het aantal fiets en wandelpaden verder uit te breiden. Verder wordt er gedacht aan ruiterpaden, mogelijk een verhard pad voor mountainbikes, sportvisserij, waarbij men denkt over het plaatsen van vissteigers, aparte uitlaatzones voor honden en schaatsen in de winter.

groenzoom-2
Foto: Hajo Broekhuijzen

 

Afgelopen zaterdag 26 november zijn leden van het platform onder leiding van Cees v.d. Burg die het gebied kent als zijn broekzak, door het gehele gebied gefietst om alle mooie plekjes te bekijken en daar waar nodig wij als platform de komende tijd aandacht aan zullen geven v.w.b. verdere invulling van het gebied. Hierbij wordt gedacht aan meer groen inpassing, zeker als het gaat om onooglijke bedrijven af te schermen van het gebied. Als platform zullen wij hier bij beide gemeenten aandringen dit op niet al te lange termijn uit te voeren.

groenzoom-3
Foto: Hajo Broekhuijzen

 

Momenteel zijn een aantal bestuurders van SVB Delfland aan het onderzoeken wat de mooiste plaatsen zijn om vissteigers en een invalidensteiger te plaatsen, dit vraagt n.m. om wat dieper water om goed te kunnen vissen. Andere wat ondiepere wateren zijn o.a. waar de kanoroute is en veel riet langs de kanten staat. Dit water leent zich uitstekend voor de vlieg en kunstaasvisser en is tevens een prachtig paaigebied.

 

groenzoom-4
Foto: Hajo Broekhuijzen

 

Als SVB Delfland hebben wij het visrecht al gehuurd van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en staat dit in de nieuwe lijst van viswater 2016-2018 genoemd als zijnde het gemeente water van Pijnacker-Nootdorp. V.w.b. de visstand zullen wij met toestemming van de verhuurder nog een bestandopname uitvoeren om te kijken of er vis moet worden uitgezet. Wij denken hierbij dan in eerste instantie aan (jonge)snoek en (ruis)voorn.

groenzoom-5
Foto: Hajo Broekhuijzen

 

Wij hopen dat in 2018 de steigers geplaatst kunnen worden en zo de toegankelijkheid voor de sportvisser verbeterd. Verdere ontwikkelingen m.b.t. “de Groenzoom” kunt u volgen op onze website en Facebook.

groenzoom-6
Foto: Hajo Broekhuijzen